Skip to main content
Environment
Общи публикации

Ending most ivory trade in the EU - guidance and amendments

Данни

Дата на публикуване
16 Декември 2021 г.
Автор
Генерална дирекция „Околна среда“

Файлове

16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Revised Guidance Document - EU regime governing trade in ivory
English
(539.03 KB - PDF)
Изтегляне
16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Commission Regulation amending Council Regulation 338/97 and Commission Regulation 865/2006
English
(261.51 KB - PDF)
Изтегляне
16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Annex 1 to Commission Regulation amending Council Regulation 338/97 and Commission Regulation 865/2006
English
(1.21 MB - PDF)
Изтегляне
16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Annexes 2 and 3 to Commission Regulation amending Council Regulation 338/97 and Commission Regulation 865/2006
English
(737.34 KB - PDF)
Изтегляне
16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Implementing Regulation amending Implementing Regulation 792/2012
English
(223.71 KB - PDF)
Изтегляне
16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Annexes 1 to 2 to Implementing Regulation amending Implementing Regulation 792/2012
English
(281.23 KB - PDF)
Изтегляне