Skip to main content
Environment
Publikationer av allmän karaktär

Minimum requirements for water reuse - guidelines

Översikt

Publiceringsdatum
3 augusti 2022
Upphovsman
Generaldirektoratet för miljö

Filer

Guidelines to support the application of Regulation 2020/741 on minimum requirements for water reuse (including Annexes)
English
(646.58 KB - HTML)
Ladda ner