Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment
Ograničenja EU-a za određene plastične proizvode za jednokratnu uporabu

Informacije i izvori o novim pravilima EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu

EU djeluje na sprječavanju zagađenja plastikom. Od 3. srpnja 2021. jednokratni plastični tanjuri, pribor za jelo, slamke, štapići za balone i vateni štapići ne smiju se stavljati na tržišta država članica EU-a. Ista se mjera, povrh toga, odnosi i na šalice, spremnike za hranu i piće izrađene od ekspandiranog polistirena te na sve proizvode izrađene od oksorazgradive plastike.

Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu u cijelosti su ili djelomično izrađeni od plastike, a obično su namijenjeni samo za jednu ili kratku uporabu te se potom bacaju. Prema novim pravilima zabranjeni su određeni jednokratni plastični proizvodi za koje postoje alternative. Uvode se i konkretne mjere za smanjenje upotrebe određenih proizvoda.

Zašto se EU pokušava riješiti plastičnog otpada?

Više od 80 % morskog smeća čini plastika. Plastika se nakuplja u morima, oceanima i na plažama EU-u i širom svijeta. Ostaci plastike nalaze se u morskim vrstama – primjerice, u morskim kornjačama, tuljanima, kitovima i pticama, ali i u ribama i školjkama, a samim time i u ljudskom prehrambenom lancu.

Iako je plastika praktičan, koristan i vrijedan materijal, njezina se upotreba, ponovna upotreba i recikliranje moraju poboljšati. Gospodarski utjecaj plastičnih proizvoda koji postaju smeće ne obuhvaća samo gospodarsku vrijednost materijala, već i trošak čišćenja te gubitka u turizmu, ribarstvu i brodarstvu.

Publikacije

Letak sa sažetkom pravila EU-a usmjerenih na goleme količine plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i ribarske opreme koja sadrži plastiku.

Promjena u upotrebi plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu

Animacije

Pogledajte animacije o nekim plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu koji su obuhvaćeni novim pravilima EU-a

Vateni štapić

Pribor za jelo

Slamka

 

Videozapisi

Pogledajte videozapis kako biste otkrili neugodnu istinu o plastičnim predmetima za jednokratnu uporabu

 

Natpisi za društvene mreže

Preuzmite natpis o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu koji možete upotrijebiti na raznim platformama društvenih mreža

Social Media SUP banners
English
(4.07 MB - ZIP)
Preuzimanje

 

Pravila EU-a

Djelovanje EU-a u vezi s plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu

© solarseven / Getty Images

EU se pokušava riješiti 10 plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu koji se najčešće pronalaze na europskim plažama te promiče održive zamjenske proizvode.