Skip to main content
Environment

Vuoteen 2030 ulottuva maaperästrategia

Terveestä maaperästä hyötyä ihmisille, elintarvikkeille, luonnolle ja ilmastolle.

Tavoitteet

EU:n maaperästrategialla pyritään varmistamaan, että vuoteen 2050 mennessä

 • kaikki EU:n maaperäekosysteemit ovat terveitä ja vastustuskykyisempiä ja voivat siten tarjota elintärkeitä palvelujaan myös jatkossa
 • uutta maata ei enää oteta käyttöön ja maaperän pilaantuminen on laskenut tasolle, jolla se ei enää aiheuta haittaa ihmisten terveydelle tai ekosysteemeille
 • maaperän suojelusta ja kestävästä hoidosta ja huonontuneen maaperän ennallistamisesta on tullut yleisiä toimintatapoja

Toimet

Strategiaan sisältyy useita keskeisiä toimia:

 • maaperän terveyttä koskevan lakiehdotuksen antaminen vuoteen 2023 mennessä EU:n maaperästrategian tavoitteiden toteuttamista varten ja maaperän hyvän terveyden saavuttamista varten vuoteen 2050 mennessä
 • kestävän maaperän hoidon käyttöönotto uudeksi normaaliksi ehdottamalla järjestelmää, jossa maanomistajat voivat testauttaa maaperänsä ilmaiseksi, edistämällä kestävää maaperän hoitoa CAP-järjestelmän välityksellä ja jakamalla parhaita käytäntöjä
 • mahdollisuus ehdottaa oikeudellisesti sitovia tavoitteita, jotka koskevat kosteikkojen ja eloperäisen maaperän kuivattamista ja hoidettujen ja ojitettujen turvemaiden ennallistamista ilmastonmuutoksen lievittämistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista varten
 • kaivettujen maa-ainesten virtojen tutkiminen ja oikeudellisesti sitovan "maaperäpassin" tarpeen ja mahdollisuuksien arvioiminen kiertotalouden tehostamista ja puhtaan maaperän uudelleenkäytön tehostamista varten
 • huonontuneen maaperän ennallistaminen ja saastuneiden alueiden kunnostaminen
 • aavikoitumisen ehkäiseminen kehittämällä yhteisiä menetelmiä aavikoitumisen ja maan huonontumisen arvioimista varten
 • maaperää koskevan tutkimuksen ja tietojen ja maaperän seurannan lisääminen
 • tarvittavan yhteiskunnallisen osallistumisen ja taloudellisten resurssien sitoutumisen varmistaminen

Aikajana

Aiemmat ja tulevat toimet:

 1. 16. helmikuuta – 16. maaliskuuta 2022
  Kannanottopyyntö ennen mahdollisia tulevia maaperästrategiassa mainittuja säännöksiä
 2. 17. marraskuuta 2021
  Komissio hyväksyy EU:n maaperästrategian vuodelle 2030

Aineistot

Syömästämme ruoasta 95 prosenttia perustuu terveeseen maaperään, joka myös sisältää 25 prosenttia planeettamme kaikesta biodiversiteetistä. Se on meidän liittolaisemme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tavoitteemme on varmistaa, että kaikki maaperäekosysteemit EU:ssa ovat terveitä ja vastustuskykyisiä vuoteen 2050 mennessä.