Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment

Strategija za tlo do 2030.

Ostvarivanje koristi od zdravog tla za ljude, hranu, prirodu i klimu.

Ciljevi

Cilj je strategije EU-a do 2050. osigurati sljedeće:

 • svi su ekosustavi tla u EU-u zdravi i otporniji te stoga mogu nastaviti pružati svoje ključne funkcije
 • nema neto preuzimanja zemljišta i onečišćenje tla smanjeno je na razine koje više nisu štetne za ljudsko zdravlje ili ekosustave
 • zaštita tla, održivo upravljanje njime i obnavljanje degradiranog tla postala je uobičajena praksa.

Mjere

Strategija obuhvaća nekoliko ključnih mjera

 • podnošenje posebnog zakonodavnog prijedloga o zdravlju tla do 2023. kako bi se omogućili ciljevi strategije EU-a za tlo i postizanje dobrog zdravlja tla do 2050.
 • održivo upravljanje tlom kao nova uobičajena praksa predlaganjem programa besplatnog testiranja tla za vlasnike zemljišta, promicanjem održivog upravljanja tlom u okviru ZPP-a i dijeljenjem najboljih praksi
 • razmatranje predlaganja pravno obvezujućih ciljeva za ograničavanje isušivanja močvarnih područja i organskih tala te obnovu isušenih tresetišta i tresetišta kojima se upravlja radi ublažavanja degradacije i prilagodbe klimatskim promjenama
 • proučavanje tokova iskopanih tala te procijeniti potrebu i potencijal za pravno obvezujuće odredbe za „putovnicu za iskopano tlo” kako bi se potaknulo kružno gospodarstvo i povećala ponovna upotreba čistog tla
 • obnova degradiranog tla i sanacija onečišćenih područja
 • sprječavanje dezertifikacije razvojem zajedničke metodologije za procjenu dezertifikacije i degradacije zemljišta
 • povećanje istraživanja tla, podataka o tlu i praćenja tla
 • mobiliziranje za postizanje potrebnog društvenog angažmana i prikupljanje financijskih sredstava

Vremenski plan

Prethodne i buduće mjere:

 1. 16. veljače – 16. ožujka 2022.
  Poziv na očitovanje prije budućih mogućih zakonskih odredbi spomenutih u Strategiji za tlo
 2. 17. studenoga 2021.
  Komisija je usvojila Strategiju EU-a za tlo do 2030.

Područja politike

Povezane strategije

Novosti

16. veljače 2022.: Soil health: contribute to call for evidence ahead of new proposal (Zdravlje tla: odazovite se pozivu na očitovanje prije novog zakonskog prijedloga)

21. prosinca 2021.: EU Soil Mission: call for proposals is open (Misija EU-a za tlo: poziv za dostavu prijedloga je otvoren)

29. studenoga 2021.: Help us select the best research proposals to deliver on the EU Mission: A Soil Deal for Europe (Pomozite nam odabrati najbolje istraživačke prijedloge za provedbu misije EU-a: plan za tlo za Europu)

17. studenoga 2021.: Priopćenje za tisak – Komisija donijela nove prijedloge za zaustavljanje krčenja šuma, inovacije u održivom gospodarenju otpadom i zdravo tlo za ljude, prirodu i klimu

17. studenoga 2021.: Pitanja i odgovori – Nova strategija EU-a za tlo do 2030.

Dokumenti

Mediji

Zdravo tlo temelj je za 95 % hrane koju jedemo i nositelj 25 % ukupne bioraznolikosti na planetu. Ono je naš saveznik u borbi protiv klimatskih promjena. Cilj nam je osigurati da svi ekosustavi tla u EU-u budu zdravi i otporni do 2050. godine.