Skip to main content
Environment

EU:s markstrategi för 2030

Skörda frukterna av frisk jord för människor, livsmedel, natur och klimat.

Mål

 

Målet med EU:s markstrategi är att se till att

 • EU:s samtliga markekosystem senast år 2050 ska vara hälsosamma och mer motståndskraftiga och därför kan fortsätta leverera sina viktiga funktioner
 • det inte förekommer någon nettomarkexploatering och att markföroreningarna reduceras till nivåer som inte längre är skadliga för människors hälsa eller ekosystemen
 • jordar skyddas och förvaltas på ett hållbart sätt och att återställning av förstörda marker bli gängse standard.

Åtgärder

Strategin består av ett antal viktiga åtgärder

 • lägga fram ett särskilt lagstiftningsförslag om markhälsa senast år 2023 för att möjliggöra målen för EU:s markstrategi och uppnå god markhälsa till år 2050
 • göra hållbar markvård till det nya normala genom att föreslå ett system där markägare får sina jordar testade utan kostnad, hållbar markvård inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt dela med sig av bästa praxis
 • överväga att föreslå juridiskt bindande mål för att begränsa dräneringen av våtmarker och organisk jord samt återställa förvaltade och dränerade torvmarker för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna
 • undersöka strömmar av uppgrävd jord och analysera behovet av och potentialen för ett juridiskt bindande ”jordpass” för att stärka den cirkulära ekonomin och förbättra återanvändningen av ren jord
 • återställa förstörda marker och sanera förorenade områden
 • förebygga ökenspridning genom att utveckla en gemensam metod för att utvärdera ökenspridning och markförstöring
 • intensifiera forskning, data och övervakning när det gäller mark
 • mobilisera det samhällsengagemang och de ekonomiska resurser som behövs.

Tidslinje

Tidigare och kommande åtgärder:

 1. 16 februari–16 mars 2022
  uppmaning att inkomma med synpunkter inför de eventuella kommande bestämmelser som nämns i markstrategin
 2. 17 november 2021
  Kommissionen antar EU:s markstrategi för 2030

Medier

Friska jordar är grunden för 95 % av maten vi äter och står för 25 % av all biologisk mångfald på planeten. De är våra allierade mot klimatförändringarna. Vårt mål är att se till att alla markekosystem i EU är friska och motståndskraftiga år 2050.