Skip to main content
Environment

Atliekos ir perdirbimas

Atliekų tvarkymas aplinkai saugiu būdu ir jose esančių antrinių medžiagų naudojimas yra pagrindiniai ES aplinkos politikos aspektai.

Apžvalga

Įgyvendinant ES atliekų politiką siekiama skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą iš atliekų išgaunant kuo daugiau kokybiškų išteklių. Europos žaliojo kurso tikslas – skatinti augimą pereinant prie modernios, efektyviai išteklius naudojančios ir konkurencingos ekonomikos. Vykdant šį perėjimą, bus peržiūrėti keli atliekas reglamentuojantys ES teisės aktai. 

Atliekų pagrindų direktyvoje nustatyta ES teisinė atliekų apdorojimo ir tvarkymo Europos Sąjungoje sistema. Joje įtvirtinta atliekų tvarkymo pirmumo tvarka, vadinama atliekų hierarchija.

Tam tikroms atliekų kategorijoms reikia taikyti specialius metodus. Todėl ES galioja ne tik visapusė teisinė sistema, bet ir daug teisės aktų, skirtų įvairių rūšių atliekų klausimams spręsti.

Skaitykite daugiau apie Atliekų pagrindų direktyvą

 

išmeta apie penkias tonas atliekų
Kasmet vidutinis europietis
Tik 38 proc.
ES susidarančių atliekų perdirbama
Kai kuriose ES šalyse daugiau kaip 60 proc.
buitinių atliekų vis dar patenka į sąvartynus

Tikslai

ES atliekų politikos tikslas – apsaugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir padėti ES pereiti prie žiedinės ekonomikos. Joje nustatyti šie tikslai ir uždaviniai:

  • pagerinti atliekų tvarkymą;
  • skatinti perdirbimo inovacijas;
  • apriboti atliekų šalinimą sąvartynuose.

Konkrečios politikos sritys

Sąvartynuose šalinamos atliekos

ES taisyklės, kuriomis siekiama sumažinti į sąvartynus vežamų atliekų kiekį, nes tai labiausiai aplinką teršiantis atliekų tvarkymo būdas.

Pakuočių atliekos

ES pakuočių ir pakuočių atliekų taisyklės, įskaitant perdirbimo tikslus ir perdirbtųjų medžiagų dalį.

Nuotekų dumblas

ES taisyklės, pagal kurias reglamentuojamas nuotekų dumblo naudojimas ir skatinamas jo naudojimas žemės ūkyje.

Laivai

ES ekologiškesnio ir saugesnio laivų perdirbimo taisyklės.

Veiksmai

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktiniai duomenys

Norėdami gauti daugiau informacijos apie ES atliekų politiką, atsiųskite el. laišką į mūsų funkcinę pašto dėžutę.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Aplinkos generalinis direktoratas

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Aplinkos generalinis direktoratas

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.