Skip to main content
Environment

Atliekos ir perdirbimas

Atliekų tvarkymas aplinkai saugiu būdu ir jose esančių antrinių medžiagų naudojimas yra pagrindiniai ES aplinkos politikos aspektai.

Apžvalga

Įgyvendinant ES atliekų politiką siekiama skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą iš atliekų išgaunant kuo daugiau kokybiškų išteklių. Europos žaliojo kurso tikslas – skatinti augimą pereinant prie modernios, efektyviai išteklius naudojančios ir konkurencingos ekonomikos. Vykdant šį perėjimą, bus peržiūrėti keli atliekas reglamentuojantys ES teisės aktai. 

Atliekų pagrindų direktyvoje nustatyta ES teisinė atliekų apdorojimo ir tvarkymo Europos Sąjungoje sistema. Joje įtvirtinta atliekų tvarkymo pirmumo tvarka, vadinama atliekų hierarchija.

Tam tikroms atliekų kategorijoms reikia taikyti specialius metodus. Todėl ES galioja ne tik visapusė teisinė sistema, bet ir daug teisės aktų, skirtų įvairių rūšių atliekų klausimams spręsti.

Skaitykite daugiau apie Atliekų pagrindų direktyvą

 

išmeta apie penkias tonas atliekų
Kasmet vidutinis europietis
Tik 38 proc.
ES susidarančių atliekų perdirbama
Kai kuriose ES šalyse daugiau kaip 60 proc.
buitinių atliekų vis dar patenka į sąvartynus

Tikslai

ES atliekų politikos tikslas – apsaugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir padėti ES pereiti prie žiedinės ekonomikos. Joje nustatyti šie tikslai ir uždaviniai:

  • pagerinti atliekų tvarkymą;
  • skatinti perdirbimo inovacijas;
  • apriboti atliekų šalinimą sąvartynuose.

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontaktiniai duomenys

Norėdami gauti daugiau informacijos apie ES atliekų politiką, atsiųskite el. laišką į mūsų funkcinę pašto dėžutę.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Aplinkos generalinis direktoratas

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.