Skip to main content
Environment

L-iskart u r-riċiklaġġ

Il-ġestjoni tal-iskart b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u l-użu tal-materjali sekondarji li jkun fihom huma elementi ewlenin tal-politika ambjentali tal-UE.

Ħarsa ġenerali

Il-politika tal-UE dwar l-iskart għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-ekonomija ċirkolari billi tikseb riżorsi ta’ kwalità għolja mill-iskart kemm jista’ jkun. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew għandu l-għan li jippromwovi t-tkabbir billi jgħaddi għal ekonomija moderna, effiċjenti fir-riżorsi u kompetittiva. Bħala parti minn din it-tranżizzjoni, diversi liġijiet tal-UE dwar l-iskart se jiġu riveduti. 

Id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart hija l-qafas legali tal-UE għat-trattament u l-ġestjoni tal-iskart fl-UE. Din tintroduċi ordni ta’ preferenza għall-ġestjoni tal-iskart imsejħa l-“ġerarkija tal-iskart”.

Ċerti kategoriji ta’ skart jeħtieġu approċċi speċifiċi. Għalhekk, minbarra l-qafas legali ġenerali, l-UE għandha ħafna liġijiet biex tindirizza tipi differenti ta’ skart.

Aqra aktar dwar id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart

 

5 tunnellati ta’ skart
jiġi prodott mill-Ewropew medju kull sena
38 % biss
tal-iskart fl-UE jiġi rriċiklat
Aktar minn 60 %
tal-iskart domestiku għadu jmur fil-landfill f’xi pajjiżi tal-UE

Objettivi

Il-politika tal-UE dwar l-iskart għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem u tgħin fit-tranżizzjoni tal-UE għal ekonomija ċirkolari. Din tistabbilixxi objettivi u miri biex

  • ittejjeb il-ġestjoni tal-iskart
  • tistimula l-innovazzjoni fir-riċiklaġġ
  • tillimita r-rimi fil-landfills

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kuntatt

Għal aktar informazzjoni dwar il-politika tal-UE dwar l-iskart, jekk jogħġbok ikkuntattja l-kaxxa postali funzjonali tagħna.

 

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.