Skip to main content
Environment

L-iskart u r-riċiklaġġ

Il-ġestjoni tal-iskart b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u l-użu tal-materjali sekondarji li jkun fihom huma elementi ewlenin tal-politika ambjentali tal-UE.

Ħarsa ġenerali

Il-politika tal-UE dwar l-iskart għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-ekonomija ċirkolari billi tikseb riżorsi ta’ kwalità għolja mill-iskart kemm jista’ jkun. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew għandu l-għan li jippromwovi t-tkabbir billi jgħaddi għal ekonomija moderna, effiċjenti fir-riżorsi u kompetittiva. Bħala parti minn din it-tranżizzjoni, diversi liġijiet tal-UE dwar l-iskart se jiġu riveduti. 

Id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart hija l-qafas legali tal-UE għat-trattament u l-ġestjoni tal-iskart fl-UE. Din tintroduċi ordni ta’ preferenza għall-ġestjoni tal-iskart imsejħa l-“ġerarkija tal-iskart”.

Ċerti kategoriji ta’ skart jeħtieġu approċċi speċifiċi. Għalhekk, minbarra l-qafas legali ġenerali, l-UE għandha ħafna liġijiet biex tindirizza tipi differenti ta’ skart.

Aqra aktar dwar id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart

 

5 tunnellati ta’ skart
jiġi prodott mill-Ewropew medju kull sena
38 % biss
tal-iskart fl-UE jiġi rriċiklat
Aktar minn 60 %
tal-iskart domestiku għadu jmur fil-landfill f’xi pajjiżi tal-UE

Objettivi

Il-politika tal-UE dwar l-iskart għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem u tgħin fit-tranżizzjoni tal-UE għal ekonomija ċirkolari. Din tistabbilixxi objettivi u miri biex

  • ittejjeb il-ġestjoni tal-iskart
  • tistimula l-innovazzjoni fir-riċiklaġġ
  • tillimita r-rimi fil-landfills

Politiki speċifiċi

Skart bijodegradabbli

Miżuri tal-UE dwar it-trattament tal-bijoskart, inkluż billi jiġi limitat l-ammont mibgħut fil-landfill.

Skart mill-landfills

Ir-regoli tal-UE biex jitnaqqas l-ammont ta’ skart mibgħut fil-landfill, minħabba li dan huwa l-aktar mod li jniġġes biex jiġi indirizzat l-iskart.

Skart mill-imballaġġ

Ir-regoli tal-UE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, inkluż il-miri tar-riċiklaġġ u l-kontenut riċiklat.

Ħama tad-drenaġġ

Ir-regoli tal-UE li jirregolaw l-użu tal-ħama tad-drenaġġ, u li jippromwovu l-użu tagħha fl-agrikoltura.

Bastimenti

Ir-regoli tal-UE dwar kif ir-riċiklaġġ tal-bastimenti jsir aktar ekoloġiku u aktar sikur.

Skart li fih il-POPs

Ir-regoli tal-UE dwar l-iskart li fih sustanzi organiċi persistenti li jniġġsu (POPs).

Żejt għar-rimi

Ir-regoli tal-UE dwar il-ġbir u t-trattament taż-żjut użati.

Vjeġġi ta’ skart

Ir-regoli tal-UE dwar it-trasport tal-iskart fil-fruntieri tal-UE u lil hinn minnhom.

Azzjonijiet

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kuntatt

Għal aktar informazzjoni dwar il-politika tal-UE dwar l-iskart, jekk jogħġbok ikkuntattja l-kaxxa postali funzjonali tagħna.

 

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.