Skip to main content
Environment

Odpady i recykling

Gospodarowanie odpadami w sposób przyjazny dla środowiska oraz wykorzystywanie zawartych w nich surowców wtórnych to kluczowe elementy polityki środowiskowej UE.

Przegląd

Polityka UE w zakresie odpadów ma na celu przyczynienie się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez pozyskiwanie z odpadów zasobów o jak najwyższej jakości. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest promowanie wzrostu gospodarczego poprzez stopniowe przechodzenie do zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na nowocześniejszych rozwiązaniach. W ramach tej transformacji nastąpi rewizja niektórych przepisów UE dotyczących odpadów. 

Dyrektywa ramowa o odpadach wyznacza ramy prawne UE w odniesieniu do przetwarzania odpadów i gospodarowania nimi w UE. Porządkuje ona preferencje w gospodarowaniu odpadami zwane „hierarchią odpadów”.

Niektóre kategorie odpadów wymagają szczególnego podejścia. Dlatego oprócz nadrzędnych ram prawnych w UE obowiązuje wiele przepisów dotyczących różnych rodzajów odpadów.

Więcej informacji na temat dyrektywy ramowej w sprawie odpadów

 

5 ton odpadów
jest produkowanych przez przeciętnego Europejczyka każdego roku
Tylko 38%
odpadów w UE jest poddawanych recyklingowi
Ponad 60%
odpadów z gospodarstw domowych w niektórych krajach UE nadal trafia na składowiska

Cele

Celem polityki gospodarki odpadami UE jest ochrona środowiska i zdrowia ludzi, jak również ułatwienie transformacji na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całej UE. Wyznacza ona cele i zadania, które mają

  • poprawić skuteczność gospodarowania odpadami
  • pobudzać innowacje związane z recyklingiem
  • ograniczać ilość odpadów trafiających na składowiska

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki UE dotyczącej odpadów, należy pisać na naszą skrzynkę pocztową.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.