Skip to main content
Environment

Deșeuri și reciclare

Gestionarea deșeurilor într-un mod ecologic și utilizarea materialelor secundare pe care le conțin reprezintă elemente cheie ale politicii de mediu a UE.

Prezentare generală

Politica UE privind deșeurile își propune să contribuie la economia circulară prin extragerea resurselor de înaltă calitate din deșeuri într-o măsură cât mai mare posibil. Pactul verde european urmărește să promoveze dezvoltarea prin tranziția către o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al resurselor și competitivă. Ca parte a acestei tranziții, mai multe legi ale UE privind deșeurile vor fi revizuite.

Directiva-cadru privind deșeurile este cadrul juridic al UE pentru tratarea și gestionarea deșeurilor în UE. Introduce o ordine a preferințelor pentru gestionarea deșeurilor, numită „ierarhia deșeurilor”.

Anumite categorii de deșeuri necesită abordări specifice. Prin urmare, pe lângă cadrul juridic general, UE dispune de numeroase legi pentru a aborda diferite tipuri de deșeuri.

Citiți mai multe despre Directiva-cadru privind deșeurile

 

5 tone de deșeuri
sunt produse de europeanul mediu în fiecare an
Doar 38 %
din deșeurile din UE sunt reciclate
peste 60%
din deșeurile menajere ajung în continuare la gropile de gunoi, în unele țări ale UE

Obiective

Politica UE privind deșeurile urmărește să protejeze mediul și sănătatea umană și să sprijine tranziția UE către o economie circulară. Aceasta stabilește obiective și ținte pentru

  • a îmbunătăți gestionarea deșeurilor
  • a stimula inovația în reciclare
  • a limita depozitarea deșeurilor

Politici specifice

Deșeuri biodegradabile

Măsuri la nivelul UE privind tratarea deșeurilor biologice, inclusiv prin limitarea cantității care ajunge la gropile de gunoi.

Vehicule scoase din circulație

Măsuri la nivelul UE pentru prevenirea și limitarea deșeurilor provenite din vehicule odată ce acestea ajung la sfârșitul duratei de viață.

Deșeuri ajunse la gropile de gunoi

Normele UE privind reducerea cantității de deșeuri ajunse la gropile de gunoi, deoarece acesta reprezintă cel mai poluant mod de a trata deșeurile.

Deșeuri din ambalaje

Normele UE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje, inclusiv obiectivele de reciclare și conținutul reciclat.

Nămol de epurare

Normele UE care reglementează utilizarea nămolului de epurare și promovează utilizarea acestuia în agricultură.

Vapoare

Normele UE care vizează transformarea reciclării navelor într-o activitate mai ecologică și mai sigură.

Ulei uzat

Normele UE privind colectarea și tratarea uleiurilor uzate.

Acțiuni

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Contact

Pentru mai multe informații despre politica UE privind deșeurile, contactați cutia noastră poștală funcțională.

News

Recycling residential building materials: opportunities and limitations
  • News article

Recycling residential building materials: opportunities and limitations

Reusing materials from existing buildings (or ‘urban mining’) has been proposed as a means to reduce demolition waste, raw material consumption and greenhouse gas emissions. This study models the opportunities for urban mining in the Netherlands under practical constraints, up to the year 2050.

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Direcția Generală Mediu

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.

  • Proposal for a regulation
  • Direcția Generală Mediu

Proposal regulation amending annexes POPs

All documents - proposal for a regulation amending the annexes of the regulation on persistent organic pollutants.