Skip to main content
Environment

Deșeuri și reciclare

Gestionarea deșeurilor într-un mod ecologic și utilizarea materialelor secundare pe care le conțin reprezintă elemente cheie ale politicii de mediu a UE.

Prezentare generală

Politica UE privind deșeurile își propune să contribuie la economia circulară prin extragerea resurselor de înaltă calitate din deșeuri într-o măsură cât mai mare posibil. Pactul verde european urmărește să promoveze dezvoltarea prin tranziția către o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al resurselor și competitivă. Ca parte a acestei tranziții, mai multe legi ale UE privind deșeurile vor fi revizuite.

Directiva-cadru privind deșeurile este cadrul juridic al UE pentru tratarea și gestionarea deșeurilor în UE. Introduce o ordine a preferințelor pentru gestionarea deșeurilor, numită „ierarhia deșeurilor”.

Anumite categorii de deșeuri necesită abordări specifice. Prin urmare, pe lângă cadrul juridic general, UE dispune de numeroase legi pentru a aborda diferite tipuri de deșeuri.

Citiți mai multe despre Directiva-cadru privind deșeurile

 

5 tone de deșeuri
sunt produse de europeanul mediu în fiecare an
Doar 38 %
din deșeurile din UE sunt reciclate
peste 60%
din deșeurile menajere ajung în continuare la gropile de gunoi, în unele țări ale UE

Obiective

Politica UE privind deșeurile urmărește să protejeze mediul și sănătatea umană și să sprijine tranziția UE către o economie circulară. Aceasta stabilește obiective și ținte pentru

  • a îmbunătăți gestionarea deșeurilor
  • a stimula inovația în reciclare
  • a limita depozitarea deșeurilor

Specific policies

Biodegradable waste

EU measures on treating bio-waste, including by limiting the amount sent to landfill.

End-of-life vehicles

EU measures to prevent and limit waste from vehicles once they come to their end-of-life.

Landfill waste

EU rules to reduce the amount of waste sent to landfill, as this is the most polluting way to deal with waste.

Mining waste

EU rules on the proper management of mining waste.

Packaging waste

EU rules on packaging and packaging waste, including recycling targets and recycled content.

Sewage sludge

EU rules regulating the use of sewage sludge, and promoting its use in agriculture.

Ships

EU rules on making ship recycling greener and safer.

Waste oil

EU rules on collecting and treating waste oils.

Waste shipments

EU rules on transporting waste within and beyond EU borders.

Actions

Law

All EU laws on waste.

Implementation

Implementation reports, guidance documents and information on how countries implement EU waste laws.

Statistics

Visit EUROSTAT for statistics on waste generation and treatment in the EU.

Contact

Pentru mai multe informații despre politica UE privind deșeurile, contactați cutia noastră poștală funcțională.

News

Events

Publications

  • Proposal for a regulation
  • Direcția Generală Mediu

Proposal Packaging and Packaging Waste

The Commission is proposing new EU-wide rules on packaging, to tackle this constantly growing source of waste and of consumer frustration.