Skip to main content
Environment
Publikationer av allmän karaktär

EU strategy for sustainable and circular textiles

Översikt

Publiceringsdatum
30 mars 2022
Upphovsman
Generaldirektoratet för miljö

Filer

Communication - EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles
English
(304.46 KB - PDF)
Ladda ner
Synopsis report - Online Public Consultation on the EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles
English
(969.76 KB - PDF)
Ladda ner