Skip to main content
Environment

Akční program pro životní prostředí do roku 2030

8. akčním programem pro životní prostředí se bude řídit environmentální politika EU do roku 2030.

Cíle

Cílem návrhu 8. akčního programu pro životní prostředí je urychlit přechod ke klimaticky neutrálnímu, regenerativnímu hospodářství, které efektivně využívá zdroje, v rovnováze s přírodou. Zároveň vyzdvihuje skutečnost, že lidské blaho a prosperita naší společnosti se odvíjí od zdraví našich ekosystémů.

Návrh vychází ze Zelené dohody pro Evropu a stanoví si 6 prioritních cílů:

 • dosáhnout cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a klimatické neutrality do roku 2050
 • zvýšit naši adaptační kapacitu, posílit odolnost a snížit zranitelnost vůči změně klimatu
 • přiblížit se směrem k modelu regenerativního růstu ekonomiky, oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů a zhoršování životního prostředí a urychlit přechod na oběhové hospodářství
 • usilovat o dosažení cíle nulového znečištění, a to mimo jiné znečištění ovzduší, vody a půdy, a zároveň chránit zdraví a dobré životní podmínky Evropanů
 • zajistit ochranu, zachování a obnovu biologické rozmanitosti a rozvíjet přírodní kapitál (zejména ovzduší, vodní zdroje, půdu a lesy, jakož i sladkovodní, mokřadní a mořské ekosystémy)
 • snižovat environmentální a klimatické tlaky spojené s výrobou a spotřebou (zejména v oblasti energetiky, průmyslového rozvoje, budov a infrastruktury, mobility a potravinového systému)

Abychom mohli dosažený pokrok řádně měřit a informovat o něm, navrhuje se v akčním programu zřídit nový monitorovací rámec. Díky němu bude moci EU spolu s členskými zeměmi určit, do jaké míry se nám v mezích možností naší planety daří zajišťovat dobré životní podmínky.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Harmonogram

Předchozí a nadcházející akce

 1. 2021 (bude potvrzeno)
  Přijetí 8. akčního programu pro životní prostředí
 2. 2021
  Komise zahajuje konzultaci týkající se rámce pro monitorování včetně hlavních ukazatelů

  V rámci přípravy rámce pro monitorování s hlavními ukazateli 8. akčního programu pro životní prostředí bude Komise konzultovat členské státy a externí zúčastněné strany – více informací najdete zde. 

 3. 14. října 2020
  Evropská komise předkládá návrh 8. akčního programu pro životní prostředí
 4. 20. listopadu 2013
  Přijetí 7. akčního programu pro životní prostředí

  Další informace o vývoji akčního programu pro životní prostředí naleznete na stránce 7. akčního programu pro životní prostředí.

Oblasti politiky

 • Ovzduší: Opatření EU ke zlepšení kvality ovzduší a snížení jeho znečištění.
 • Chemické látky: Opatření EU zajišťující bezpečnost chemických látek, a to z pohledu zdraví i životního prostředí.
 • Oběhové hospodářství: Přechod EU k oběhovému hospodářství se zaměřením na zelený růst.
 • Průmysl: Opatření EU zaměřená na zvýšení udržitelnosti průmyslu a snížení průmyslových emisí.
 • Mořské a pobřežní prostředí: Opatření EU na ochranu evropských pobřeží, moří a oceánů.
 • Příroda a biologická rozmanitost: Opatření EU v oblasti zachování a ochrany životního prostředí.
 • Hluk: Opatření EU ke snížení hluku ve venkovním prostředí.
 • Plasty: Opatření EU v oblasti výroby plastů a znečištění plasty, které má přispět k rozvoji oběhového hospodářství.
 • Půda: Opatření EU pro udržitelné využívání půdy.
 • Udržitelný rozvoj: Závazek EU týkající se zajištění udržitelného rozvoje v Evropě a na celém světě.
 • Městské prostředí: Opatření EU na podporu udržitelnosti evropských měst.
 • Odpady a recyklace: Opatření EU v oblasti nakládání s odpady, jejich zpracování a recyklace.
 • Voda: Opatření EU v oblasti vodohospodářství v zájmu ochrany vodních zdrojů.

Dokumenty

17 ÚNOR 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Stáhnout
17 ÚNOR 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Stáhnout
17 ÚNOR 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Stáhnout