Skip to main content
Environment

Miljøhandlingsprogrammet frem til 2030

Det 8. miljøhandlingsprogram vil være retningsgivende for EU's miljøpolitik frem til 2030.

Mål

Forslaget til det 8. miljøhandlingsprogram skal fremskynde omstillingen til en klimaneutral og ressourceeffektiv økonomi, som også er regenerativ, dvs. at den giver mere tilbage til kloden end den tager. Vi erkender, at menneskers trivsel og velstand afhænger af, at de økosystemer, vi lever i, er sunde.

Med udgangspunkt i den europæiske grønne pagt fastsætter vi seks prioriterede målsætninger:

 • at opfylde 2030-målet for reduktion af drivhusgasemissioner og målet om klimaneutralitet senest i 2050
 • at styrke tilpasningsevnen og modstandsdygtigheden og mindske sårbarheden over for klimaændringer
 • at gøre fremskridt hen imod en regenerativ vækstmodel, afkoble den økonomiske vækst fra ressourceanvendelse og miljøforringelse og sikre overgangen til en cirkulær økonomi
 • at tilstræbe nulforurening af luft, vand og jord og beskytte europæernes sundhed og trivsel
 • at beskytte, bevare og genetablere biodiversitet og styrke naturkapitalen (navnlig luft, vand, jord og skove, ferskvand, vådområder og marine økosystemer)
 • at reducere miljø- og klimabelastning i forbindelse med produktion og forbrug (navnlig inden for energi, industriel udvikling, bygninger og infrastruktur, transport og fødevaresystemet)

Med det formål at måle og formidle, om EU er på rette vej med hensyn til opfyldelsen af disse mål, foreslår vi i forslaget til det 8. miljøhandlingsprogram, at der oprettes en ny overvågningsramme. Dette vil hjælpe EU og dets medlemslande med at afgøre, i hvilket omfang vi lever godt, inden for klodens grænser.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Tidslinje

Tidligere og kommende tiltag

 1. 2021 (endnu ikke bekræftet)
  Vedtagelse af det 8. miljøhandlingsprogram
 2. 2021
  Kommissionen indleder en høring om en overvågningsramme med nøgleindikatorer

  Som led i udarbejdelsen af en overvågningsramme med nøgleindikatorer for det 8. miljøhandlingsprogram vil Kommissionen høre medlemslandene og en række eksterne interessenter – læs mere. 

 3. 14. oktober 2020
  Europa-Kommissionen fremlægger sit forslag til det 8. miljøhandlingsprogram
 4. 20. november 2013
  Vedtagelse af det 7. miljøhandlingsprogram

  Læs mere om miljøhandlingsprogrammets historie på websitet for det 7. miljøhandlingsprogram

Politikområder

 • Luft: EU's indsats for at forbedre luftkvaliteten og mindske luftforureningen.
 • Kemikalier: EU's indsats for at sikre, at kemikalier ikke skader menneskers sundhed og miljøet.
 • Den cirkulære økonomi: EU's omstilling til en cirkulær økonomi med fokus på grøn vækst.
 • Industri: EU's indsats for at gøre industrien mere bæredygtig og reducere industrielle emissioner.
 • Hav- og kystmiljø: EU's indsats for at beskytte Europas kyster og have.
 • Natur og biodiversitet: EU's indsats for at bevare og beskytte miljøet.
 • Støj: EU's indsats for at reducere ekstern støjforurening.
 • Plast: EU's tiltag vedrørende plastproduktion og -forurening, der skal bidrage til en cirkulær økonomi.
 • Jord og jordbund: EU's indsats for at sikre bæredygtig anvendelse af jord og jordbund.
 • Bæredygtig udvikling: EU's engagement i bæredygtig udvikling i Europa og resten af verden.
 • Bymiljø: EU's indsats for at fremme europæiske byers bæredygtighed.
 • Affald og genbrug: EU's tiltag vedrørende håndtering, behandling og genanvendelse af affald.
 • Vand: EU's indsats på vandområdet med henblik på at beskytte vandressourcerne.

Dokumenter

17 FEBRUAR 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Download
17 FEBRUAR 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Download
17 FEBRUAR 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Download