Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment

Program djelovanja za okoliš do 2030.

Osmi program djelovanja za okoliš usmjeravat će europsku politiku u području okoliša do 2030.

Ciljevi

Prijedlogom osmog programa djelovanja za okoliš nastoji se ubrzati prelazak na klimatski neutralno, resursno učinkovito i regenerativno gospodarstvo kojim se planetu vraća više nego što se od njega uzima. U njemu se ističe da dobrobit i blagostanje ljudi ovise o zdravim ekosustavima u kojima djelujemo.

Nadovezujući se na europski zeleni plan, u prijedlogu se navodi šest prioritetnih ciljeva:

 • postizanje cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova za 2030. i klimatske neutralnosti do 2050.
 • unapređenje sposobnosti prilagodbe, jačanje otpornosti i smanjenje osjetljivosti na klimatske promjene
 • napredak u uvođenju modela regenerativnog rasta, odvajanje gospodarskog rasta od upotrebe resursa i uništavanja okoliša te ubrzavanje prelaska na kružno gospodarstvo
 • ostvarenje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla te zaštita zdravlja i dobrobiti Europljana
 • zaštita, očuvanje i obnova bioraznolikosti te jačanje prirodnoga kapitala (posebno zraka, vode, tla, šuma, slatke vode, močvarnih područja i morskih ekosustava)
 • smanjenje pritisaka na okoliš i klimu povezanih s proizvodnjom i potrošnjom (posebno u područjima energetike, industrijskog razvoja, zgrada i infrastrukture, mobilnosti i prehrambenog sustava).

Kako bi se utvrdilo i izvijestilo o tome jesmo li na dobrom putu da ostvarimo te ciljeve, u osmom programu djelovanja za okoliš predlaže se uspostava novog okvira za praćenje. Time će se EU-u i njegovim državama članicama pomoći da utvrde u kojoj mjeri živimo dobro unutar granica koje naš planet može podnijeti.

Enabling framework

In line with the European Green Deal’s oath to ‘do no harm,’ the 8th EAP supports an integrated approach to policy development and implementation. Article 3 of the action programme sets out the enabling conditions needed to achieve the priority objectives. Among others, it highlights the need for

 • a full implementation of existing legislation
 • significantly decreasing the Union’s material and consumption footprints
 • achieving environmental fairness
 • boosting sustainable finance
 • making use of economic and tax incentives to facilitate the sustainability transition
 • phasing out fossil fuel subsidies
 • developing a summary ‘beyond GDP’ dashboard
 • uptake by and cooperation at all levels of policy-making between different levels of actors
 • harnessing the potential of digitalisation
 • ensuring that policy action is firmly anchored in latest science and knowledge  

Monitoring and reports

On 26 July 2022, the Commission adopted a list of headline indicators to monitor progress towards the EU’s environment and climate goals, as foreseen in the 8th Environment Action Programme (EAP). This monitoring framework will inform European citizens about the impact of EU climate and environmental policy and facilitate an exchange between policy-makers on where further efforts are needed, in order to stay within the safe and just limits of our planet. The headline indicators follow the structure of the 8th EAP building on the European Green Deal.

In line with the article 4.4 of the 8th EAP and as outlined in the Communication, the Commission, supported by the European Environment Agency (EEA) and the European Chemicals Agency (ECHA) monitors, assesses and reports annually on progress on the priority objectives. A mid-term evaluation will be published by 31 March 2024, and a full evaluation by 31 March 2029. This will be followed, if appropriate, by a proposal for the next environmental action programme by 31 December 2029.

The European Parliament, the Council of the European Union and the Commission exchange views annually, based on the reports, on actions taken, and possible future actions.

Vremenski plan

Prethodna i buduća djelovanja

 1. 2021. (još nije potvrđeno)
  Donošenje osmog programa djelovanja za okoliš
 2. 2021.
  Savjetovanje Komisije o okviru za praćenje s glavnim pokazateljima

  U sklopu priprema okvira za praćenje s glavnim pokazateljima za osmi program djelovanja za okoliš Komisija će se savjetovati s državama članicama i vanjskim dionicima – saznajte više. 

 3. 14. listopada 2020.
  Europska komisija predstavlja prijedlog osmog programa djelovanja za okoliš
 4. 20. studenoga 2013.
  Donošenje sedmog programa djelovanja za okoliš

  Više informacija o povijesti programa djelovanja za okoliš možete pronaći na internetskim stranicama sedmog programa djelovanja za okoliš.

Područja politike

 • Zrak: djelovanje EU-a za poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje onečišćenja zraka
 • Kemikalije: djelovanje EU-a za osiguravanje sigurnosti kemikalija za zdravlje i okoliš
 • Kružno gospodarstvo: prelazak EU-a na kružno gospodarstvo s naglaskom na zelenom rastu
 • Industrija: djelovanje EU-a za održiviju industriju i smanjenje industrijskih emisija
 • Morski i priobalni okoliš: djelovanje EU-a za zaštitu europskih obala, mora i oceana
 • Priroda i bioraznolikost: djelovanje EU-a za očuvanje i zaštitu okoliša
 • Buka: djelovanje EU-a za smanjenje onečišćenja bukom iz okoliša
 • Plastika: djelovanje EU-a u području proizvodnje plastike i onečišćenja plastikom radi doprinosa kružnom gospodarstvu
 • Tlo i zemljište: djelovanje EU-a za održivo korištenje tla i zemljišta
 • Održivi razvoj: predanost EU-a održivom razvoju u Europi i svijetu
 • Urbani okoliš: djelovanje EU-a za promicanje održivosti europskih gradova
 • Otpad i recikliranje: djelovanje EU-a za gospodarenje otpadom, njegovu obradu i recikliranje
 • Voda: djelovanje EU-a u području voda radi zaštite vodnih resursa

Dokumenti

17 VELJAČA 2021
8th Environment Action Programme Proposal
English
(272.55 KB - PDF)
Preuzimanje
17 VELJAČA 2021
Consultative paper on the proposed approach and architecture for the 8th EAP monitoring framework
English
(1.14 MB - PDF)
Preuzimanje
17 VELJAČA 2021
Study to support the development of a monitoring framework for the Eighth Environment Action Programme (8EAP)
English
(879.7 KB - PDF)
Preuzimanje