Skip to main content
Environment
European Green Deal

The EU’s roadmap for a sustainable economy, striving to make Europe climate neutral in 2050.

Environmental strategies and actions plans

All EU environmental strategies and actions plans aim to contribute to the objectives of the European Green Deal.

Elurikkuse strateegia aastani 2030

Lugege ELi elurikkuse strateegia kohta aastani 2030. See on meie ambitsioonikas ja pikaajaline kava kaitsta loodust ja pöörata ökosüsteemide seisundi halvenemine ümber.

Plastistrateegia

ELi plastistrateegia eesmärk on muuta plasttoodete kavandamise, tootmise, kasutamise ja ringlussevõtu viise ELis.

Nullsaaste tegevuskava

Tutvuge ELi tegevuskavaga „Õhu, vee ja pinnase nullsaaste suunas“, mis on osa Euroopa rohelisest kokkuleppest.

Latest news