Skip to main content
Environment
European Green Deal

The EU’s roadmap for a sustainable economy, striving to make Europe climate neutral in 2050.

Environmental strategies and actions plans

All EU environmental strategies and actions plans aim to contribute to the objectives of the European Green Deal.

Strategi för biologisk mångfald 2030

Läs om EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2030 – vår ambitiösa och långsiktiga plan för att skydda naturen och stoppa förstörelsen av ekosystem.

Plaststrategi

Syftet med EU:s plaststrategi är att förändra hur plastprodukter designas, produceras, används och återvinns i EU.

Textilstrategi

För en mer miljövänlig och konkurrenskraftig textilsektor

Latest news