Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment
European Green Deal

The EU’s roadmap for a sustainable economy, striving to make Europe climate neutral in 2050.

Environmental strategies and actions plans

All EU environmental strategies and actions plans aim to contribute to the objectives of the European Green Deal.

Strategija za bioraznolikost do 2030.

Saznajte više o strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030. – našem ambicioznom i dugoročnom planu za zaštitu prirode i zaustavljanje degradacije ekosustava.

Strategija za plastiku

Cilj strategije EU-a za plastiku transformacija je načina na koji se plastični proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u EU-u.

Latest news