Skip to main content
Environment
European Green Deal

The EU’s roadmap for a sustainable economy, striving to make Europe climate neutral in 2050.

Environmental strategies and actions plans

All EU environmental strategies and actions plans aim to contribute to the objectives of the European Green Deal.

Vuoteen 2030 ulottuva biodiversiteettistrategia

Tutustu vuoteen 2030 ulottuvaan EU:n biodiversiteettistrategiaan eli EU:n kattavaan ja kunnianhimoiseen pitkän aikavälin suunnitelmaan luonnon suojelemiseksi ja ekosysteemien rappeutumisen estämiseksi.

Kemikaalistrategia

Kestävyyttä edistävä EU:n kemikaalistrategia – kohti myrkytöntä ympäristöä

Muovistrategia

EU:n muovistrategian tavoitteena on muuttaa tapaa, jolla muovituotteita suunnitellaan, käytetään ja kierrätetään EU:ssa.

Saasteettomuustoimintasuunnitelma

Ilman, veden ja maaperän pilaantumisen suojelemiseksi laadittu EU:n toimintasuunnitelma on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

Latest news