Skip to main content
Environment
European Green Deal

The EU’s roadmap for a sustainable economy, striving to make Europe climate neutral in 2050.

Environmental strategies and actions plans

All EU environmental strategies and actions plans aim to contribute to the objectives of the European Green Deal.

Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam

Uzziniet vairāk par ES biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam – mūsu vērienīgo un ilgtermiņa plānu dabas aizsardzībai un ekosistēmu degradācijas apturēšanai.

Ķimikāliju stratēģija

ES ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām ceļā uz vidi, kas nav toksiska

Plastmasas stratēģija

ES plastmasas stratēģijas mērķis ir mainīt veidu, kādā plastmasas izstrādājumi tiek izstrādāti, ražoti, izmantoti un pārstrādāti ES.

Latest news