Skip to main content
Environment
European Green Deal

The EU’s roadmap for a sustainable economy, striving to make Europe climate neutral in 2050.

Environmental strategies and actions plans

All EU environmental strategies and actions plans aim to contribute to the objectives of the European Green Deal.

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030

Dowiedz się więcej o unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – naszym ambitnym i długoterminowym planie mającym na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów.

Strategia na rzecz tworzyw sztucznych

Celem strategii UE na rzecz tworzyw sztucznych jest zmiana sposobu projektowania, produkcji, użytkowania i recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych w UE.

Latest news