Skip to main content
Environment
European Green Deal

The EU’s roadmap for a sustainable economy, striving to make Europe climate neutral in 2050.

Environmental strategies and actions plans

All EU environmental strategies and actions plans aim to contribute to the objectives of the European Green Deal.

Straitéis Bhithéagsúlachta do 2030

Léigh faoi straitéis bithéagsúlachta an Aontais do 2030 – an plean uaillmhianach fadtéarmach atá againn chun an dúlra a chosaint agus díghrádú na n-éiceachóras a aisiompú.

Straitéis ceimiceán

Straitéis ceimiceán an Aontais maidir le hinbhuanaitheacht i dtreo timpeallacht saor ó thocsainí

Straitéis maidir le plaisteach

Tá sé mar aidhm ag straitéis an Aontais maidir le plaisteach an bealach a ndeartar, a tháirgtear, a úsáidtear agus a athchúrsáiltear táirgí plaisteacha san Aontas a athrú ó bhonn.

Latest news