Skip to main content
Environment

Biodiversitetsstrategien for 2030

Formål

Biodiversitetsstrategien vil sætte Europas biodiversitet på vej mod genopretning inden 2030 til gavn for mennesker, klimaet og jorden.

I tiden efter covid-19 skal strategien opbygge vores samfunds modstandsdygtighed over for fremtidige trusler såsom

 • klimaændringernes virkninger
 • skovbrande
 • fødevareusikkerhed
 • sygdomsudbrud – bl.a. ved at beskytte og bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter

Tiltag

Strategien indeholder specifikke forpligtelser og foranstaltninger, der skal gennemføres senest i 2030.

Etablering af et større EU-dækkende netværk af beskyttede områder til lands og til havs

EU vil udvide de eksisterende Natura 2000-områder og sikre streng beskyttelse af områder med meget høj biodiversitets- og klimaværdi.

Lancering af en EU-naturgenoprettelsesplan

EU vil med konkrete tilsagn og tiltag genoprette skadede økosystemer inden 2030 og forvalte dem på en bæredygtig måde ved at tage fat om de vigtigste årsager til tab af biodiversitet.

Som led i denne plan vil Kommissionen foreslå bindende naturgenoprettelsesmål inden udgangen af 2021.

Indførelse af foranstaltninger for at gennemføre de nødvendige gennemgribende forandringer

Strategien har fokus på at frigøre midler til biodiversitet og igangsætte en ny, styrket forvaltningsramme med henblik på at

 • sikre en bedre gennemførelse og følge fremskridtene
 • styrke viden, finansiering og investeringer
 • sikre en bedre respekt for naturen i offentlige og erhvervsmæssige beslutningsprocesser

Indførelse af foranstaltninger for at tackle den globale biodiversitetsudfordring

Disse foranstaltninger skal vise, at EU er rede til at gå foran med et godt eksempel for at tackle den globale biodiversitetskrise. EU vil navnlig arbejde for at få vedtaget en ambitiøs global ramme for biodiversitet inden for rammerne af konventionen om den biologiske mangfoldighed.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Tidslinje

Tidligere og kommende tiltag

 1. Januar 2020
  Lancering af offentlig høring om naturgenoprettelsesmål

  Bidrag til den offentlige høring her.

 2. Den 20. maj 2020
  Offentliggørelse af EU's biodiversitetsstrategi for 2030

Politikområder

Medier

Liveudsendelse på LinkedIn med kommissær Virginijus SINKEVIČIUS om EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og Europas grønne genopretning.

 

Latest news