Skip to main content
Environment

Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030

Cilji

Strategija za biotsko raznovrstnost naj bi biotski raznovrstnosti Evrope pomagala na poti k okrevanju do leta 2030 v korist ljudi, podnebja in našega planeta.

Njen namen je, da družba v obdobju po pandemiji COVID-19 okrepi odpornost proti prihodnjim grožnjam, kot so

 • učinki podnebnih sprememb
 • gozdni požari
 • neustrezna prehranska varnost
 • izbruhi bolezni, vključno z zaščito prostoživečih vrst in bojem proti nedovoljeni trgovini s prostoživečimi vrstami

Ukrepi

Strategija vsebuje posebne zaveze in ukrepe, ki naj bi jih uresničili do leta 2030.

Razširitev mreže EU z zavarovanimi območji na kopnem in morju

EU bo razširila obstoječa območja Natura 2000 ter strogo zaščitila območja z zelo veliko biotsko raznovrstnostjo in podnebno vrednostjo.

Izvajanje načrta EU za obnovo narave

EU si bo s konkretnimi zavezami in ukrepi prizadevala obnoviti degradirane ekosisteme do leta 2030, jih upravljati trajnostno in obravnavati ključne dejavnike izgube biotske raznovrstnosti.

Komisija bo v sklopu tega načrta do konca leta 2021 predlagala zavezujoče cilje za obnovo narave.

Ukrepi za omogočanje potrebnih preobrazbenih sprememb

Strategija poudarja sprostitev sredstev za biotsko raznovrstnost in vzpostavitev novega, okrepljenega okvira upravljanja za

 • boljše izvajanje in spremljanje napredka
 • izboljšanje znanja, financiranja in naložb
 • boljše spoštovanje narave v javnem in poslovnem odločanju

Ukrepi za spoprijemanje s svetovnim izzivom biotske raznovrstnosti

EU bo s temi ukrepi pokazala, da je pripravljena dajati zgled pri reševanju svetovne krize na področju biotske raznovrstnosti. Zlasti si bo prizadevala za uspešno sprejetje ambicioznega svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost v okviru Konvencije o biološki raznovrstnosti.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Časovnica

Prejšnji in prihodnji ukrepi

 1. Januar 2020
  Začetek javnega posvetovanja o ciljih za obnove narave

  Prispevek lahko oddate tukaj.

 2. 20. maj 2020
  Objava strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030

Področja politike

Mediji

LinkedIn Live s komisarjem Virginijusom SINKEVIČIUSOM o strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in evropskem zelenem okrevanju.

 

Latest news