Skip to main content
Environment

2030 m. biologinės įvairovės strategija.

Tikslai

Biologinės įvairovės strategija padės Europos biologinei įvairovei imti atsigauti iki 2030 m. – tai bus naudinga žmonėms, klimatui ir planetai.

Šia strategija siekiama didinti mūsų visuomenės atsparumą būsimoms grėsmėms po COVID-19 pandemijos. Tai, pavyzdžiui:

 • klimato kaitos poveikis,
 • miškų gaisrai,
 • maisto stygius,
 • ligų protrūkiai (su jais, be kita ko, bus kovojama apsaugant laukinę gyvūniją ir kovojant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais).

Veiksmai

Strategijoje nustatyti iki 2030 m. įgyvendintini konkretūs įsipareigojimai ir veiksmai.

Didesnio ES masto saugomų sausumos ir jūros teritorijų tinklo sukūrimas

ES išplės esamas „Natura 2000“ teritorijas ir užtikrins griežtą apsaugą, taikytiną teritorijoms, turinčioms labai didelę vertę biologinės įvairovės ir klimato požiūriu.

ES gamtos atkūrimo plano įgyvendinimas

Konkrečiais įsipareigojimais ir veiksmais ES siekia iki 2030 m. atkurti nualintas ekosistemas ir tvariai jas valdyti, šalindama pagrindinius biologinės įvairovės nykimo veiksnius.

Pagal šį planą Komisija iki 2021 m. pabaigos pasiūlys privalomus gamtos atkūrimo tikslus.

Transformaciniams pokyčiams įgyvendinti reikiamo priemonių rinkinio sukūrimas

Strategijoje pabrėžiama, kad reikia skirti finansavimą biologinės įvairovės reikmėms ir sukurti naują sustiprintą valdymo sistemą, siekiant

 • užtikrinti geresnį įgyvendinimą ir stebėti pažangą,
 • gerinti žinias, didinti finansavimą ir investicijas,
 • gamtos tausojimą geriau integruoti į visuomeninių ir verslo sprendimų priėmimo procesą.

Priemonių, padedančių spręsti pasaulinę biologinės įvairovės nykimo problemą, nustatymas

Nustačiusi tokias priemones ES pademonstruos esanti pasirengusi rodyti pavyzdį, kaip įveikti pasaulinę biologinės įvairovės krizę. Visų pirma ES sieks pagal Biologinės įvairovės konvenciją priimti plataus užmojo pasaulinę biologinės įvairovės sistemą.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Tvarkaraštis

Ankstesni ir būsimi veiksmai

 1. 2020 m. sausio mėn.
  Viešų konsultacijų dėl gamtos atkūrimo tikslų pradžia

  Dalyvaukite viešose konsultacijose.

 2. 2020 m. gegužės 20 d.
  2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos paskelbimas

Žiniasklaida

„LinkedIn Live“ konferencija su Komisijos nariu Virginijumi SINKEVIČIUMI dėl 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos ir Europos žaliojo ekonomikos atsigavimo

 

Latest news