Skip to main content
Environment

Strategi för biologisk mångfald 2030

Mål

Den nya strategin ska se till att Europas biologiska mångfald börjar återhämta sig senast 2030 – för människorna, klimatet och planeten.

Strategin ska också hjälpa oss att stärka våra samhällen efter pandemin så att de klarar framtida hot, till exempel

 • klimatförändringar
 • skogsbränder
 • matbrist
 • sjukdomsutbrott – bland annat genom att skydda vilda djur och växter och bekämpa olaglig handel.

Åtgärder

Strategin innehåller konkreta åtaganden och åtgärder som ska genomföras senast 2030.

Fler skyddade områden i EU – på land och till havs

EU ska utvidga Natura 2000-nätverket av skyddade områden och garantera strikt skydd för områden med mycket stor biologisk mångfald och högt klimatvärde.

Mål och plan för att återställa naturen

EU vill genom konkreta åtaganden och åtgärder återställa skadade ekosystem senast 2030 och förvalta dem på ett hållbart sätt genom att ta itu med de viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald.

Kommissionen ska under 2021 föreslå bindande mål för hur naturen ska återställas.

Åtgärder för att möjliggöra den omställning som krävs

Strategin lyfter fram behovet av finansiering för att värna den biologiska mångfalden och en bättre styrningsram för att

 • förbättra genomförandet och följa framstegen
 • öka kunskap, finansiering och investeringar
 • bättre respektera naturen i den offentliga och privata sektorns beslut.

Globala åtgärder för den biologiska mångfalden

EU bör föregå med gott exempel för att hantera den globala krisen för den biologiska mångfalden. EU ska framför allt verka för ett ambitiöst globalt regelverk inom FN:s konvention om biologisk mångfald.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Tidslinje

Tidigare och kommande åtgärder

 1. Januari 2020
  Samråd om mål för att återställa naturen inleds
 2. 20 maj 2020
  EU publicerar sin strategi för biologisk mångfald för 2030

Medier

Livesändning på Linkedin med EU:s kommissionär Virginijus Sinkevičius om EU:s 2030-strategi för biologisk mångfald och den gröna återhämtningen.

 

Latest news