Skip to main content
Environment

Vuoteen 2030 ulottuva biodiversiteettistrategia

Tavoitteet

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on, että Euroopan biologinen monimuotoisuus alkaa elpyä vuoteen 2030 mennessä ihmisten, ilmaston ja maapallon eduksi.

Covid-19-kriisin jälkeisessä tilanteessa strategialla pyritään rakentamaan EU:n yhteiskuntien kykyä selviytyä tulevista uhkista, kuten

 • ilmastonmuutoksen vaikutuksista
 • metsäpaloista
 • heikosta ruokaturvasta
 • pandemioilta, mm. suojelemalla luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa ja torjumalla niihin kohdistuvaa laitonta kauppaa.

Toimet

Strategiaan sisältyy erityisiä sitoumuksia ja toimia, jotka on määrä toteuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Perustetaan koko EU:n kattava maalla ja merellä sijaitsevien suojelualueiden verkosto:

EU aikoo laajentaa nykyisiä Natura 2000 -alueita ja suojella tiukoin toimin biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta erittäin arvokkaita alueita.

Käynnistetään EU:n luonnon ennallistamissuunnitelma:

EU:n tavoitteena on konkreettisten sitoumusten ja toimien avulla ennallistaa rappeutuneita ekosysteemejä vuoteen 2030 mennessä ja hallinnoida niitä kestävällä tavalla puuttumalla biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen keskeisiin syihin.

Osana tätä suunnitelmaa komissio aikoo ehdottaa sitovia luonnon ennallistamistavoitteita vuoden 2021 loppuun mennessä.

Otetaan käyttöön toimenpiteitä välttämättömän muutoksen mahdollistamiseksi:

Strategiassa korostetaan biologista monimuotoisuutta edistävän rahoituksen myöntämistä sekä uuden vahvistetun hallinnointikehyksen käyttöönottoa. Sen avulla on tarkoitus

 • varmistaa parempi täytäntöönpano ja seurata edistymistä
 • lisätä tietoa, rahoitusta ja investointeja
 • ottaa luonto paremmin huomioon julkisessa ja yritysten päätöksenteossa.

Otetaan käyttöön toimenpiteitä maailmanlaajuisen biologista monimuotoisuutta koskevan haasteen ratkaisemiseksi:

Näillä toimenpiteillä osoitetaan, että EU on valmis näyttämään esimerkkiä maailmanlaajuiseen biodiversiteettikriisiin puuttumisessa. Se voi toimia suunnannäyttäjänä erityisesti toimiessaan sen puolesta, että biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen perustuva kehys hyväksytään menestyksekkäästi.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Aikajana

Aiemmat ja tulevat toimet

 1. Tammikuu 2020
  Julkisen kuulemisen käynnistäminen luonnon ennallistamistavoitteista

  Osallistu julkiseen kuulemiseen täällä.

 2. 20. toukokuuta 2020
  Vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian julkaiseminen

Tiedotusvälineet

LinkedIn live -tilaisuus komissaari Virginijus Sinkevičiusin kanssa vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta ja Euroopan vihreästä elpymisestä

 

Latest news