Skip to main content
Environment

Stratégia v oblasti biodiverzity do roku 2030

Ciele

Stratégia v oblasti biodiverzity pomôže obnoviť biodiverzitu Európy do roku 2030, čo bude prínosom pre ľudí, klímu i našu planétu.

V období po skončení pandémie COVID-19 si stratégia kladie za cieľ zvýšiť odolnosť našej spoločnosti voči budúcim hrozbám, ako sú:

 • vplyvy zmeny klímy
 • lesné požiare
 • potravinová neistota
 • vypuknutie epidémie – okrem iného aj ochranou voľne žijúcich druhov a bojom proti nezákonnému obchodovaniu s nimi

Akcie

Stratégia obsahuje konkrétne záväzky a akcie, ktoré sa majú splniť do roku 2030.

Vytvorenie širšej celoeurópskej siete chránených oblastí na pevnine i na mori

EÚ rozšíri existujúce oblasti sústavy Natura 2000 s prísnou ochranou oblastí s veľmi vysokou biodiverzitou a klimatickou hodnotou.

Spustenie plánu EÚ na obnovu prírody

Prostredníctvom konkrétnych záväzkov a akcií sa EÚ usiluje o obnovu poškodených ekosystémov do roku 2030 a ich udržateľné riadenie a o riešenie hlavných príčin straty biodiverzity.

V rámci tohto plánu preto Komisia do konca roka 2021 navrhne záväzné ciele obnovy prírody.

Zavedenie opatrení, ktoré umožnia potrebnú transformačnú zmenu

V stratégii sa zdôrazňuje uvoľnenie finančných prostriedkov na biodiverzitu a zavedenie nového, vylepšeného rámca riadenia s cieľom:

 • zabezpečiť jej lepšie vykonávanie a sledovať dosiahnutý pokrok
 • rozšíriť znalosti, financovanie a investície
 • viac rešpektovať prírodu vo verejnom a podnikateľskom rozhodovaní

Zavedenie opatrení, ktoré umožnia riešiť globálne výzvy v oblasti biodiverzity

Vďaka týmto opatreniam bude EÚ pripravená ísť príkladom pri riešení globálnej krízy v oblasti biodiverzity. Ide predovšetkým o úspešné prijatie ambiciózneho globálneho rámca pre biodiverzitu v rámci Dohovoru o biologickej diverzite.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Chronologický prehľad

Predchádzajúce a pripravované akcie

 1. Január 2020
  Spustenie verejnej konzultácie o cieľoch obnovy prírody

  Do konzultácie sa môžete zapojiť tu.

 2. 20. mája 2020
  Zverejnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030

Oblasti politiky

Médiá

Naživo cez LinkedIn s komisárom Virginijusom SINKEVIČIUSOM o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a ekologickej obnove Európy.

 

Latest news