Skip to main content
Environment

Strategia în domeniul biodiversității pentru 2030

Obiective

Strategia UE caută să plaseze biodiversitatea Europei pe drumul către redresare până în 2030, în beneficiul oamenilor, al climei și al planetei.

În contextul post-COVID-19, strategia urmărește să consolideze reziliența societăților noastre în fața unor posibile amenințări viitoare precum:

 • impactul schimbărilor climatice
 • incendii forestiere
 • insecuritate alimentară
 • epidemii (inclusiv prin protejarea faunei sălbatice și combaterea comerțului ilegal cu specii sălbatice)

Acțiuni

Strategia conține angajamente și acțiuni concrete care trebuie realizate până în 2030.

Crearea unei rețele mai ample de zone protejate terestre și maritime, în toată Uniunea

UE va extinde zonele Natura 2000 existente, protejând strict zonele valoroase pentru biodiversitate și pentru combaterea schimbărilor climatice.

Lansarea unui plan al UE de refacere a naturii

Prin angajamente și acțiuni concrete, UE caută să refacă până în 2030 ecosistemele degradate și să le gestioneze în mod durabil, îndepărtând cauzele principale ale declinului biodiversității.

Ca parte a acestui plan, Comisia va propune până la sfârșitul anului 2021 obiective obligatorii de refacere a naturii.

Măsuri care să susțină transformările necesare

Strategia propune deblocarea unor fonduri pentru biodiversitate și aplicarea unui nou cadru de guvernanță consolidat care

 • să asigure o mai bună implementare și urmărirea progreselor înregistrate
 • să amelioreze cunoștințele, finanțarea și investițiile
 • să asigure o mai bună respectare a naturii în procesul decizional al autorităților și al întreprinderilor

Măsuri care să răspundă la provocarea pierderii biodiversității, valabilă în întreaga lume

Aceste măsuri vor demonstra că UE este pregătită să conducă prin puterea exemplului în soluționarea crizei mondiale a biodiversității. În acest sens, va depune eforturi pentru adoptarea unui cadru ambițios privind biodiversitatea la nivel mondial, care să fie prevăzut în Convenția privind diversitatea biologică.

Implementation

Two online tools track progress in implementing the strategy

 • an online actions tracker provides up-to-date information on the state of implementation of the strategy’s many actions
 • a targets dashboard shows progress to the quantified biodiversity targets set by the Strategy, at the EU level and in the Member States

Calendar

Acțiuni anterioare și viitoare

 1. Ianuarie 2020
  Lansarea unei consultări publice privind obiectivele de refacere a naturii
 2. 20 mai 2020
  Publicarea Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030

Domenii de acțiune

Media

LinkedIn live cu comisarul Virginijus SINKEVIČIUS privind Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 și redresarea verde a Europei.

 

Latest news