Skip to main content
Environment

Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky

Vytvořit ekologičtější a konkurenceschopnější textilní odvětví

Cíle

Cílem strategie je vytvořit ekologičtější a konkurenceschopnější odvětví, které bude odolnější vůči globálním otřesům. Vize Komise pro textilní odvětví v roce 2030 vypadá asi takto:

 • všechny textilní výrobky uváděné na trh EU jsou trvanlivé, opravitelné a recyklovatelné, do značné míry vyrobené z recyklovaných vláken bez obsahu nebezpečných látek a vyrobené s ohledem na sociální práva a životní prostředí
 • „rychlá móda není v módě“, protože pro spotřebitele jsou přínosnější vysoce kvalitní cenově dostupné textilní výrobky
 • rentabilní služby opětovného použití a oprav jsou široce dostupné
 • textilní odvětví je konkurenceschopné, odolné a inovativní, přičemž výrobci přebírají odpovědnost za své výrobky v celém hodnotovém řetězci s dostatečnými kapacitami pro recyklaci a minimální spalování a skládkování

Opatření

Strategie stanoví soubor opatření zaměřených na budoucnost. Komise

 • bude vyžadovat, aby se textil navrhoval tak, aby vydržel déle a aby jej bylo snáze možné opětovně použít, opravit a recyklovat
 • zavede jasnější informace o textilu a digitální pas výrobku
 • posílí postavení spotřebitelů a bude potírat tzv. lakování nazeleno, protože bude požadována přesnost environmentálních tvrzení, které společnosti uvádějí
 • zastaví nadprodukci a nadměrnou spotřebu a bude odrazovat od ničení neprodaného nebo vráceného textilu 
 • harmonizuje pravidla EU týkající se rozšířené odpovědnosti výrobců v textilním odvětví a ekonomické pobídky k větší udržitelnosti výrobků
 • bude řešit nechtěné uvolňování mikroplastů ze syntetického textilu
 • bude řešit výzvy spojené s vývozem textilního odpadu a přijme do roku 2023 soubor nástrojů EU proti padělání
 • do konce roku 2022 zveřejní postup transformace – akční plán pro aktéry v textilním ekosystému s cílem úspěšně dosáhnout ekologické a digitální transformace a jeho vyšší odolnosti

Chronologický přehled

Hlavní data související se strategií

 1. 30. března 2022
  Evropská komise přijala strategii EU pro udržitelné a oběhové textilie

  Další informace jsou uvedeny v tiskové zprávě a otázkách a odpovědích a infopřehledu

  Komise rovněž předložila nástin možných scénářů pro cestu transformace textilního ekosystému a vyzvala zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory na to, jak tuto transformaci nejlépe uskutečnit.

 2. 11. března 2020
  Komise přijala nový akční plán EU pro oběhové hospodářství

News