Skip to main content
Environment

ES Tekstilizstrādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģija

Radīt zaļāku un ilgtspējīgāku tekstilizstrādājumu nozari

Mērķi

Stratēģijas mērķis ir radīt zaļāku, konkurētspējīgāku nozari, kas ir noturīgāka pret globāliem satricinājumiem. Komisijas redzējums par to, kas tekstilizstrādājumu nozarē jāpaveic līdz 2030. gadam:

 • visiem ES tirgū laistajiem tekstilizstrādājumiem ir jābūt ilgtspējīgiem, labojamiem un pārstrādājamiem, lielā mērā ražotiem no pārstrādātām šķiedrām, bez bīstamu vielu klātbūtnes un saražotiem, ievērojot sociālās tiesības un cienot vidi;
 • “ātrā mode vairs nav modē”, un patērētāji var ilgāk lietot augstas kvalitātes tekstilizstrādājumus par pieejamu cenu;
 • ekonomiski rentabliem atkalizmantošanas un labošanas pakalpojumiem jābūt plaši pieejamiem;
 • tekstilizstrādājumu nozare ir konkurētspējīga, noturīga un inovatīva, un ražotāji uzņemas atbildību par saviem produktiem vērtības ķēdē, kur ir pietiekami daudz iespēju produktus pārstrādāt un kur tos pēc iespējas mazāk sadedzina vai apglabā atkritumu poligonos.

Darbības

Stratēģijā ir izklāstītas vairākas tālredzīgas darbības. Komisija

 • tekstilizstrādājumiem izvirzīs tādas izstrādes prasības, lai tie kalpotu ilgāk, būtu vieglāk labojami un pārstrādājami;
 • ieviesīs prasības par skaidrāku informāciju uz tekstilizstrādājumiem un par digitālu produkta pasi;
 • informēs patērētājus un vērsīsies pret zaļmaldināšanu, gādājot, lai uzņēmumu apgalvojumi par “zaļumu” būtu patiesi;
 • apturēs pārprodukciju un pārmērīgu patēriņu un vērsīsies pret nepārdotu vai atpakaļ atdotu tekstilizstrādājumu iznīcināšanu; 
 • saskaņos ES paplašinātas ražotāja atbildības noteikumus attiecībā uz tekstilizstrādājumiem un ekonomiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir produktus darīt ilgtspējākus;
 • vērsīsies pret mikroplastmasas nejaušu nonākšanu apkārtējā vidē no tekstilizstrādājumiem;
 • risinās problēmas, ko rada tekstilizstrādājumu atkritumu eksports, un līdz 2023. gadam pieņems ES rīkkopu cīņai pret preču viltošanu;
 • līdz 2022. gada beigām publicēs savu redzējumu par pārejas ceļu, proti, rīcības plānu tekstilizstrādājumu nozares dalībniekiem, lai tie sekmīgi varētu īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos un lai uzlabotos nozares noturība.

Hronoloģija

Svarīgākie datumi, kas saistīti ar šo stratēģiju

 1. 2022. gada 30. marts
  Eiropas Komisija pieņēma ES Tekstilizstrādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģiju.

  Plašāka informācija paziņojumā presei un atbildēs uz jautājumiem un faktu lapā.

  Komisija arī ieskicēja iespējamos risinājumus, kā varētu veidot tekstilizstrādājumu ekosistēmas pārejas ceļu, un aicināja ieinteresētās personas paust viedokli par to, kā varētu vislabāk īstenot šo pāreju.

 2. 2020. gada 11. marts
  Eiropas Komisija pieņem jauno aprites ekonomikas rīcības plānu

News