Skip to main content
Environment

Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym

Bardziej ekologiczny i konkurencyjny sektor wyrobów włókienniczych

Cele

Strategia ma na celu stworzenie bardziej ekologicznego i konkurencyjnego sektora, który będzie bardziej odporny na wstrząsy globalne. Wizja Komisji dotycząca wyrobów włókienniczych do 2030 r. brzmi następująco:

 • wszystkie wyroby włókiennicze wprowadzane na rynek UE mają być trwałe, nadawać się do naprawy i recyklingu, w dużej mierze mają być wykonane z włókien pochodzących z recyklingu, nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych i powinny być produkowane z poszanowaniem praw socjalnych i środowiska
 • „szybka moda wychodzi z mody”, a konsumenci będą częściej korzystać z wysokiej jakości wyrobów włókienniczych po przystępnych cenach
 • powszechnie dostępne będą opłacalne usługi związane z odzyskiem i naprawą
 • sektor włókienniczy będzie konkurencyjny, odporny i innowacyjny, a producenci będą ponosić odpowiedzialność za swoje produkty w całym łańcuchu wartości i dysponować wystarczającymi zdolnościami w zakresie recyklingu, co pozwoli ograniczyć spalanie i składowanie odpadów do minimum.

Działania

Strategia określa zestaw dalekosiężnych działań. Komisja:

 • określi wymogi projektowe dla wyrobów włókienniczych, tak aby były one trwalsze, łatwiejsze do naprawy i recyklingu
 • wprowadzi wymóg prezentowania dokładniejszych informacji na temat wyrobów włókienniczych i cyfrowego paszportu produktu
 • wzmocni pozycję konsumentów i będzie przeciwdziałać pseudoekologicznemu marketingowi poprzez zapewnienie prawdziwości twierdzeń przedsiębiorstw dotyczących ekologiczności
 • powstrzyma nadprodukcję i nadmierną konsumpcję oraz będzie zniechęcać do niszczenia niesprzedanych lub zwróconych wyrobów włókienniczych 
 • zharmonizuje unijne przepisy dotyczące odpowiedzialności producenta materiałów włókienniczych oraz zachęt gospodarczych, aby produkty stały się bardziej zrównoważone
 • podejmie działania mające na celu rozwiązanie problemu niezamierzonego uwalniania mikrodrobin plastiku z materiałów włókienniczych
 • odpowie na wyzwania związane z wywozem odpadów włókienniczych, do 2023 r. przyjmie wspólny unijny zestaw instrumentów przeciwko podrabianiu produktów
 • do końca 2022 r. opublikuje tzw. ścieżki transformacji – plan działania dla podmiotów w ekosystemie włókienniczym, aby pomyślnie przeprowadzić transformację ekologiczną i cyfrową oraz zwiększyć jego odporność.

Kalendarium

Kluczowe daty związane ze strategią

 1. 30 marca 2022 r.
  Komisja Europejska przyjęła strategię UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym.

  Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym, dokumencie zawierającym pytania i odpowiedzi oraz zestawieniu informacji.

  Komisja przedstawiła również zarys możliwych scenariuszy transformacji ekosystemu wyrobów włókienniczych, zachęcając zainteresowane strony do wyrażenia opinii na temat najlepszych sposobów przeprowadzenia zmian.

 2. 11 marca 2020 r.
  Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

News