Skip to main content
Environment

ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategija

Tikslas – žalesnis ir konkurencingesnis tekstilės sektorius

Tikslai

Strategija siekiama sukurti ekologiškesnį ir konkurencingesnį sektorių, atsparesnį pasauliniams sukrėtimams. Pagal Komisijos 2030 m. tekstilės ekonomikos viziją:

 • visi ES rinkai pateikiami tekstilės gaminiai yra patvarūs, tinkami taisyti ir perdirbti, daugiausia pagaminti iš perdirbtų pluoštų, be pavojingų medžiagų, pagaminti paisant socialinių teisių ir aplinkos apsaugos;
 • vadovaujamasi principu „greitoji mada nemadinga“, o vartotojai gali ilgiau naudotis aukštos kokybės tekstilės gaminiais už prieinamą kainą;
 • plačiai prieinamos pelningos pakartotinio naudojimo ir taisymo paslaugos;
 • tekstilės sektorius yra konkurencingas, atsparus ir novatoriškas, nes gamintojai prisiima atsakomybę už savo gaminius visoje vertės grandinėje ir turi pakankamų pajėgumų perdirbti, kuo rečiau degina ir šalina atliekas sąvartynuose.

Veiksmai

Strategijoje išdėstyti į ateitį orientuoti veiksmai. Komisija:

 • nustatys tekstilės gaminių projektavimo reikalavimus, kad juos būtų galima ilgiau naudoti, lengviau taisyti ir perdirbti;
 • pateiks aiškesnės informacijos apie tekstilės gaminius ir skaitmeninį produkto pasą;
 • suteiks daugiau galių vartotojams ir spręs ekologinio manipuliavimo problemą užtikrindama įmonių ekologiškumo teiginių tikslumą;
 • stabdys perteklinę gamybą ir perteklinį vartojimą bei imsis veiksmų, kad atgrasytų nuo neparduotų ar grąžintų tekstilės gaminių naikinimo; 
 • suderins tekstilės gaminiams taikomas ES didesnės gamintojo atsakomybės taisykles ir ekonominėmis prieonėmis skatins, kad gaminiai būtų tvaresni;
 • imsis veiksmų, skirtų netyčinio mikroplastiko išskyrimo iš sintetinės tekstilės problemai spręsti;
 • spręs problemas, susijusias su tekstilės atliekų eksportu, ir iki 2023 m. priims ES kovos su klastojimu priemonių rinkinį;
 • iki 2022 m. pabaigos paskelbs pertvarkos planą – veiksmų planą tekstilės ekosistemos subjektams, kaip sėkmingai įgyvendinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką ir padidinti sektoriaus atsparumą.

Chronologija

Pagrindinės su strategija susijusios datos

 1. 2022 m. kovo 30 d.
  Europos Komisija priėmė ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategiją

  Daugiau informacijos pateikiama pranešime spaudai, klausimų ir atsakymų rinkinyje ir informacijos suvestinėje.

  Komisija taip pat pateikė galimus tekstilės ekosistemos pertvarkos plano scenarijus ir paragino suinteresuotuosius subjektus pareikšti savo nuomonę, kaip geriausiai įgyvendinti pertvarką.

 2. 2020 m. kovo 11 d.
  Europos Komisija priėmė naują žiedinės ekonomikos veiksmų planą

News