Skip to main content
Environment

ELi kestliku ja ringluspõhise tekstiili strateegia

Muudame tekstiilisektori keskkonnahoidlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks

Eesmärgid

Strateegia eesmärk on luua keskkonnahoidlikum ja konkurentsivõimelisem tekstiilisektor, mis tuleks paremini toime üleilmsete krahhidega. Euroopa Komisjoni 2030. aasta visioon tekstiilide osas on järgmine.

 • Kõik ELi turule lastavad tekstiiltooted on vastupidavad, neid saab parandada ja taaskasutada, nad on suures osas valmistatud ringlussevõetud kiududest, neis ei sisaldu ohtlikke aineid ning nad on toodetud sotsiaalõigusi ja keskkonda austades.
 • Kiirmood ei ole enam moes ning tarbijad eelistavad kvaliteetseid ja taskukohaseid tekstiile, mida saab kauem kasutada.
 • Korduvkasutus ja parandusteenused on kõikjal kättesaadavad ning kasumlikud.
 • Tekstiilisektor on konkurentsivõimeline, vastupidav ja uuenduslik ning tootjad võtavad oma toodete eest vastutuse kogu väärtusahela ulatuses, st neil on piisav ringlussevõtuvõime ning tekstiiltoodete põletamine ja prügilasse ladestamine on viidud miinimumini.

Meetmed

Strateegias on esitatud tulevikku suunatud meetmed. Komisjon

 • kehtestab tekstiilidele nõuded, millega tagatakse, et tekstiilid kestaksid kauem, neid oleks kergem parandada ja ringlusse võtta;
 • võtab kasutusele tekstiilitoodete selgema kirjelduse ja toodete digipassi;
 • võimestab tarbijaid ja takistab nn rohepesu, tagades, et ettevõtjate väited keskkonnasõbralikkuse kohta on tõesed;
 • peatab ületootmise ja ületarbimise ning takistab müümata või tagastatud tekstiilide hävitamist; 
 • ühtlustab tekstiilitooteid käsitlevaid ELi laiendatud tootjavastutuse eeskirju ning võtab toodete kestlikumaks muutmiseks kasutusele majanduslikud stiimulid;
 • takistab sünteetilistest tekstiilidest pärit mikroplasti tahtmatut keskkonda sattumist;
 • tegeleb tekstiilijäätmete ekspordiga seotud probleemide lahendamisega ning võtab 2023. aastaks vastu ELi võltsimisvastaste meetmete paketi;
 • avaldab 2022. aasta lõpuks üleminekukava – tegevuskava tekstiiltoodete ökosüsteemis osalejatele, et viia ellu rohe- ja digipööre ning suurendada tekstiiltööstuse vastupidavust.

Ajakava

ELi tekstiilistrateegiaga seotud olulised kuupäevad

 1. 30. märts 2022
  Euroopa Komisjon võttis vastu ELi kestliku ja ringluspõhise tekstiili strateegia

  Lisateabe saamiseks vaadake pressiteadet, küsimusi ja vastuseid ning teabelehte.

  Komisjon tutvustas ka erinevaid võimalusi tekstiili ökosüsteemide üleminekuks ning kutsus sidusrühmi üles väljendama oma seisukohti ülemineku õnnestumiseks.

 2. 11. märts 2020
  Euroopa Komisjon võttis vastu uue ringmajanduse tegevuskava

News