Skip to main content
Environment

EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel

Een groenere en concurrerender textielsector tot stand brengen

Doelstellingen

De strategie heeft tot doel een groenere en concurrerender sector tot stand te brengen die beter bestand is tegen wereldwijde schokken. De Visie voor textiel 2030 van de Commissie omvat de volgende aspecten:

 • alle textielproducten die in de EU in de handel worden gebracht, zijn duurzaam, herstelbaar en recycleerbaar, in grote mate gemaakt van gerecycleerde vezels en vrij van gevaarlijke stoffen. Bij de productie ervan zijn de sociale rechten en het milieu gerespecteerd;
 • “snelle mode is uit de mode” en consumenten profiteren langer van betaalbaar textiel van hoge kwaliteit;
 • er is een groot aanbod van rendabele hergebruik- en reparatiediensten, en
 • de textielsector is concurrerend, veerkrachtig en innovatief. De producenten nemen de verantwoordelijkheid voor hun producten in de hele waardeketen op zich en beschikken over voldoende capaciteit voor recycling en minimale verbranding en storting.

Acties

De strategie bevat een reeks maatregelen die op de toekomst zijn gericht. De Commissie zal:

 • ontwerpeisen voor textiel vaststellen zodat deze langer meegaan en gemakkelijker hersteld en gerecycleerd kunnen worden;
 • zorgen voor duidelijker informatie over textiel, en een digitaal productpaspoort invoeren;
 • consumenten meer macht geven en greenwashing aanpakken door de nauwkeurigheid van de groene claims van bedrijven te waarborgen;
 • overproductie en overconsumptie stoppen en de vernietiging van onverkocht of geretourneerd textiel ontmoedigen; 
 • de EU-regels inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van textielproducten en economische stimulansen harmoniseren om producten duurzamer maken;
 • het onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit synthetisch textiel aanpakken;
 • de uitdagingen in verband met de uitvoer van textielafval aanpakken en tegen 2023 een EU-toolbox tegen namaak aannemen, en
 • tegen eind 2022 een transitietraject bekendmaken: een actieplan voor actoren in het textielecosysteem om de groene en digitale transitie met succes te verwezenlijken en de veerkracht ervan te vergroten.

Tijdlijn

Belangrijke datums in verband met de strategie

 1. 30 maart 2022
  Europese Commissie keurt EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel goed

  Meer informatie in het persbericht, onder vragen en antwoorden en in de factsheet

  De Commissie heeft ook een schets met mogelijke scenario’s voor een transitietraject voor het ecosysteem van textiel voorgesteld, en belanghebbenden verzocht hun mening te geven over de wijze waarop de transitie het best kan worden verwezenlijkt.

 2. 11 maart 2020
  Europese Commissie keurt nieuw actieplan voor een circulaire economie goed

News