Skip to main content
Logotip Europske komisije
Environment

Strategija EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode

Stvaranje zelenijeg i konkurentnijeg tekstilnog sektora

Ciljevi

Cilj je strategije stvoriti zeleniji i konkurentniji sektor, otporniji na globalne šokove. Za tekstil Komisija do 2030. želi ostvariti sljedeću viziju:

 • svi tekstilni proizvodi stavljeni na tržište EU-a trajni su, mogu se popravljati i reciklirati, uglavnom su izrađeni od recikliranih vlakana, bez opasnih tvari, proizvedeni uz poštovanje socijalnih prava i okoliša
 • „brza moda nije u modi” pa potrošači mogu dulje koristiti kvalitetne i povoljne tekstilne proizvode
 • svuda su dostupne profitabilne usluge ponovne uporabe i popravka
 • tekstilni sektor je konkurentan, otporan i inovativan, a proizvođači preuzimaju odgovornost za svoje proizvode duž vrijednosnog lanca s dovoljnim kapacitetima za recikliranje i što manje spaljivanja i odlaganja na odlagališta.

Mjere

Strategija obuhvaća niz mjera usmjerenih na budućnost. Komisija namjerava:

 • odrediti zahtjeve za dizajn tekstilnih proizvoda kako bi bili trajniji te se lakše popravljali i reciklirali
 • jasnije označiti tekstilne proizvode i uvesti digitalne putovnice za njih
 • informirati potrošače i obuzdati manipulativni zeleni marketing provjerom točnosti tvrdnji poduzeća o prihvatljivosti proizvoda za okoliš
 • zaustaviti prekomjernu proizvodnju i potrošnju te odvraćati od uništavanja neprodanog ili vraćenog tekstila 
 • uskladiti pravila EU-a o proširenoj odgovornosti proizvođača tekstila i gospodarske poticaje kako bi proizvodi postali održiviji
 • suzbijati nenamjerno ispuštanje mikroplastike iz sintetičkog tekstila
 • riješiti problem izvoza tekstilnog otpada; do 2023. donijeti paket instrumenata EU-a za borbu protiv krivotvorenja
 • do kraja 2022. objaviti plan tranzicije – akcijski plan za dionike u tekstilnom sektoru kako bi se uspješno ostvarila zelena i digitalna tranzicija i povećala njegova otpornost.

Vremenski plan

Najvažniji datumi za strategiju

 1. 30. ožujka 2022.
  Europska komisija donijela je strategiju EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode

  Više informacija u priopćenju za medije, pitanjima i odgovorima i informativnom članku.

  Komisija je predstavila i moguće scenarije za tranziciju tekstilnog sektora te pozvala dionike da o njima iznesu svoje mišljenje.

 2. 11. ožujka 2020.
  Europska komisija donijela je novi akcijski plan za kružno gospodarstvo

News