Skip to main content
Environment

L-istrateġija tal-UE għal tessuti sostenibbli u ċirkolari

Biex jinħoloq settur tat-tessuti aktar ekoloġiku u kompetittiv

Għanijiet

L-istrateġija għandha l-għan li toħloq settur aktar ekoloġiku u kompetittiv li jkun aktar reżistenti għax-xokkijiet globali. Il-Viżjoni tal-Kummissjoni għall-2030 għat-Tessuti hija li

 • il-prodotti kollha tat-tessuti mqiegħda fis-suq tal-UE huma durabbli, jistgħu jissewwew u jkunu riċiklabbli, fil-biċċa l-kbira magħmula minn fibri riċiklati, ħielsa minn sustanzi perikolużi, prodotti fir-rigward tad-drittijiet soċjali u l-ambjent
 • “il-moda rapida m'għadhiex moda” u l-konsumaturi jibbenefikaw aktar minn tessuti affordabbli ta’ kwalità għolja
 • servizzi ta’ użu mill-ġdid u tiswija bi profitt disponibbli b’mod wiesa’
 • is-settur tat-tessuti huwa kompetittiv, reżiljenti u innovattiv bi produtturi li jieħdu r-responsabbiltà għall-prodotti tagħhom tul il-katina tal-valur b’kapaċitajiet suffiċjenti għar-riċiklaġġ u inċinerazzjoni u rimi f'miżbliet minimi

Azzjonijiet

L-Istrateġija tistabbilixxi sett ta’ azzjonijiet li jħarsu ’l quddiem. Il-Kummissjoni se

 • tistabbilixxi rekwiżiti ta’ disinn għat-tessuti biex dawn idumu aktar fit-tul, ikunu aktar faċli biex jissewwew u jiġu riċiklati
 • tintroduċi informazzjoni aktar ċara dwar it-tessuti u passaport diġitali tal-prodott
 • tagħti s-setgħa lill-konsumaturi u tindirizza l-greenwashing billi tiżgura l-preċiżjoni tal-asserzjonijiet ekoloġiċi tal-kumpaniji
 • twaqqaf il-produzzjoni żejda u l-konsum żejjed, u tiskoraġġixxi l-qerda ta’ tessuti mhux mibjugħa jew ritornati 
 • tarmonizza r-regoli tal-UE dwar ir-Responsabbiltà Estiża tal-Produttur għat-tessuti u l-inċentivi ekonomiċi biex il-prodotti jsiru aktar sostenibbli
 • tindirizza r-rilaxx mhux intenzjonat tal-mikroplastiċi mit-tessuti
 • tindirizza l-isfidi mill-esportazzjoni tal-iskart tat-tessuti; tadotta Sett ta’ Għodod tal-UE kontra l-iffalsifikar sal-2023
 • tippubblika perkors ta’ tranżizzjoni sa tmiem l-2022 - pjan ta’ azzjoni għall-atturi fl-ekosistema tat-tessuti biex jiksbu b’suċċess it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u jżidu r-reżiljenza tagħha

Kronoloġija

Dati ewlenin relatati mal-istrateġija

 1. 30 ta’ Marzu 2022
  Il-Kummissjoni Ewropea adottat l-istrateġija tal-UE għal tessuti sostenibbli u ċirkolari

  Skopri aktar fl-istqarrija għall-istampa, il-mistoqsijiet u t-tweġibiet, u l-iskeda informattiva

  Il-Kummissjoni ppreżentat ukoll deskrizzjoni b’xenarji possibbli għal perkors ta’ tranżizzjoni tal-ekosistema tat-tessuti, u stiednet lill-partijiet ikkonċernati jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar kif l-aħjar titwettaq it-tranżizzjoni.

 2. 11 ta’ Marzu 2020
  Il-Kummissjoni Ewropea adottat pjan ta’ azzjoni ġdid għal ekonomija ċirkolari

News