Skip to main content
Environment

EU:n strategia tekstiilien kestävyyttä ja kiertotaloudellisuutta varten

Kohti vihreämpää ja kilpailukykyisempää tekstiilialaa

Tavoitteet

Strategialla pyritään luomaan vihreämpi ja kilpailukykyisempi tekstiiliala, joka kestää paremmin globaaleja häiriöitä. Komission visio tekstiileistä vuonna 2030:

 • kaikki EU:ssa myytävät tekstiilituotteet ovat kestäviä, korjattavissa ja kierrätettävissä, valmistettu pitkälti kierrätetyistä kuiduista, vailla vaarallisia aineita ja tuotettu sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä kunnioittaen
 • "pikamuoti ei ole enää muotia", ja kuluttajat hyötyvät pidempään laadukkaista ja kohtuuhintaisista tekstiileistä
 • taloudellisesti kannattavia uudelleenkäyttö- ja korjauspalveluja on saatavilla laajalti
 • tekstiiliala on kilpailukykyinen, sopeutumiskykyinen ja innovatiivinen, alan tuottajat kantavat vastuun tuotteistaan koko arvoketjussa, kierrätyskapasiteettia on riittävästi ja tekstiilien polttaminen ja kaatopaikalle vieminen on minimoitu.

Toimet

Strategiassa esitetään pitkän aikavälin toimenpidekokonaisuus. Komissio aikoo

 • määrittää tekstiilien suunnittelua koskevat vaatimukset, jotta tuotteista tulisi pitkäikäisempiä ja helpommin korjattavia ja kierrätettäviä
 • edellyttää selkeämpiä tuotetietoja tekstiileistä ja ottaa käyttöön digitaalisen tuotepassin
 • lisätä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja torjua viherpesua varmistamalla yritysten ympäristöväittämien paikkansapitävyyden
 • lopettaa ylituotannon ja liikakulutuksen ja hillitä myymättä jääneiden tai palautettujen tekstiilien hävittämistä 
 • yhdenmukaistaa tekstiilien laajennettua tuottajavastuuta koskevat EU:n säännöt ja taloudelliset kannustimet tuotteiden kestävyyden parantamiseksi
 • puuttua synteettisten tekstiilien sisältämien mikromuovien tahattomaan päätymiseen ympäristöön
 • ratkoa tekstiilijätteen vientiin liittyviä haasteita laatimalla väärennösten torjuntaa koskevan toimenpidepaketin vuoteen 2023 mennessä
 • julkaista vuoden 2022 loppuun mennessä tekstiilialan ekosysteemin toimijoille tarkoitetun toimintasuunnitelman, jolla pyritään toteuttamaan alan vihreä ja digitaalinen siirtymä ja parantamaan sen häiriönsietokykyä.

Aikajana

Strategian keskeiset päivämäärät

 1. 30.3.2022
  Euroopan komissio hyväksyi kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskevan EU-strategian.

  Lisätietoa: lehdistötiedote, kysymyksiä ja vastauksia ja tietokooste

  Komissio esitteli myös skenaarioita tekstiilialan ekosysteemin siirtymästä ja pyysi sidosryhmiä ilmaisemaan mielipiteitään sen toteuttamisesta.

 2. 11.3.2020
  Euroopan komissio hyväksyi uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman.

News