Skip to main content
Environment

EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler

Skabelse af en grønnere, mere konkurrencedygtig tekstilsektor

Mål

Strategien sigter mod at skabe en grønnere, mere konkurrencedygtig sektor, som bedre kan modstå globale chok. Kommissionens vision for tekstiler for 2030 er at

 • alle tekstilprodukter, der markedsføres i EU, er holdbare, reparerbare og genanvendelige, i vid udstrækning fremstillet af genanvendte fibre, uden indhold af farlige stoffer og fremstillet under hensyntagen til sociale rettigheder og miljøet
 • "fast fashion er gået af mode", og forbrugerne i længere tid har glæde af tekstiler af høj kvalitet
 • rentabel genbrug og reparation er bredt tilgængelig
 • tekstilsektoren er konkurrencedygtig, modstandsdygtig og innovativ med producenter, der tager ansvar for deres produkter i hele værdikæden, hvor der er tilstrækkelig kapacitet til genanvendelse, og forbrænding og deponering begrænses til et minimum.

Tiltag

Strategien indeholder en række fremsynede foranstaltninger. Kommissionen vil

 • fastsætte designkrav til tekstiler, således at de kan holde længere og bliver nemmere at reparere og genbruge
 • indføre tydeligere information på tekstiler og et digitalt produktpas
 • styrke forbrugernes stilling og imødegå grønvaskning ved at sikre nøjagtigheden af virksomhedernes grønne anprisninger
 • bringe overproduktion og overforbrug til ophør og søge at forhindre destruktion af usolgte eller returnerede tekstiler 
 • harmonisere EU-regler om udvidet producentansvar for tekstiler og økonomiske incitamenter til at gøre produkter mere bæredygtige
 • tage fat på problemet med utilsigtet afgivelse af mikroplast fra syntetiske tekstiler
 • håndtere udfordringerne i forbindelse med eksport af tekstilaffald og vedtage en EU-værktøjskasse til bekæmpelse af forfalskning senest i 2023
 • offentliggøre et såkaldt omstillingsforløb senest i 2022 – en handlingsplan for, hvordan aktørerne i tekstiløkosystemet kan realisere den grønne og den digitale omstilling og gøre økosystemet mere modstandsdygtigt.

Tidslinje

Vigtige datoer i forbindelse med den nye strategi

 1. Den 30. marts 2022
  Europa-Kommissionen vedtog EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler

  Læs mere i pressemeddelelsen, spørgsmål og svar og faktabladet

  Kommissionen fremlagde også en oversigt med mulige scenarier for et omstillingsforløb for tekstiløkosystemet og opfordrede interessenterne til at give udtryk for deres synspunkter med hensyn til, hvordan man bedst realiserer omstillingen.

 2. Den 11. marts 2020
  Europa-Kommissionen vedtog den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi

News