Skip to main content
Environment

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

För en mer miljövänlig och konkurrenskraftig textilsektor

Mål

Strategin ska bidra till en mer miljövänlig och konkurrenskraftig sektor som bättre står emot globala kriser. Kommissionen målar upp följande vision för 2030:

 • Alla textilprodukter som släpps ut på EU-marknaden har lång livslängd, kan lagas och återvinnas, är i stor utsträckning tillverkade av återvunna fibrer, innehåller inga farliga ämnen och har tillverkats med respekt för sociala rättigheter och miljön.
 • ”Snabbmode har blivit omodernt” och konsumenterna kan köpa textilier av hög kvalitet som håller längre och säljs till överkomliga priser.
 • Det finns många lönsamma återanvändnings- och reparationstjänster.
 • Textilsektorn är konkurrenskraftig, motståndskraftig och innovativ, tillverkarna tar ansvar för sina produkter längs hela värdekedjan och har tillräcklig kapacitet för återvinning och man använder förbränning och deponering i minimal utsträckning.

Åtgärder

Kommissionen ska föreslå åtgärder för att

 • fastställa designkrav för textilier så att de håller längre och blir lättare att laga och återvinna
 • införa tydligare information om textilier och ett digitalt produktpass
 • stärka konsumenternas ställning och bekämpa grönmålning (greenwashing) genom att se till att företagens miljöpåståenden är korrekta
 • stoppa överproduktion och överkonsumtion och motverka att osålda eller returnerade textilier förstörs 
 • införa enhetliga EU-regler om utökat producentansvar för textilier och ekonomiska incitament för att göra produkterna mer hållbara
 • minska oavsiktliga utsläpp av mikroplaster från syntetiska textilier
 • ta itu med problemen med export av textilavfall och anta en EU-verktygslåda mot varumärkesförfalskning senast 2023
 • lägga fram en omställningsplan i slutet av 2022 – en handlingsplan för textilekosystemets aktörer för att lyckas med den gröna och digitala omställningen och stärka sektorns motståndskraft.

Tidslinje

Viktiga datum för strategin

 1. 30 mars 2022
  Kommissionen antar en EU-strategi för hållbara och cirkulära textilier.

  Läs mer i pressmeddelandet, våra frågor och svar och faktabladet.

  Kommissionen lägger också fram möjliga scenarier för en omställningsbana för textilekosystemet och uppmanar berörda parter att lämna synpunkter på hur omställningen bäst kan genomföras.

 2. 11 mars 2020
  Kommissionen antar en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin.

News