Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Environment

Стратегия за химическите продукти

Стратегията за устойчивост на ЕС за химическите продукти към среда без токсични вещества

Цели

Стратегията на ЕС за химичните продукти цели

 • да подобри защитата на гражданите и околната среда;
 • да насърчи иновациите за безопасни и устойчиви химикали.

Действия

 • забрана на най-вредните химикали в потребителските продукти — разрешаване на употребата им само когато е необходимо;
 • отчитане на коктейлния ефект на химикалите при оценка на рисковете им;
 • постепенно премахване на употребата на пер- и полифлуороалкилни вещества (PFAS) в ЕС освен ако употребата им не е от съществено значение;
 • увеличаване на инвестициите и иновативния капацитет за производство и използване на химикали, които са безопасни и устойчиви по дизайн и през целия си жизнен цикъл;
 • насърчаване на устойчивостта на ЕС при доставките и устойчивостта на критични химикали;
 • установяване на по-опростен процес „едно вещество, една оценка“ за оценяване на риска и опасността от химикали
 • изпълняване на водеща роля в световен мащаб чрез подкрепа и насърчаване на високи стандарти и неизнасяне на химикали, забранени в ЕС.

Прилагане

Хронология

Минали и предстоящи действия 

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20 януари 2022 г.
  Комисията стартира обществена консултация относно ревизията на REACH — вече достъпна на всички езици от ЕС
 3. 9 август 2021 г.
  Комисията започва обществена консултация относно преразглеждането на КЕО
 4. 14 октомври 2020 г.
  Публикуване на стратегия за химическите продукти
 5. 9 май 2020 г.
  Публикуване на карта на стратегията за химическите продукти

  За повече информация относно картата и обратна връзка отидете тук. 

 6. 11 декември 2019 г.
  Публикуване на Европейския зелен пакт

Области на политиката

 

Химикали: Действия на ЕС за гарантиране, че химикалите са безопасни за здравето и околната среда.

Кръгова икономика: Действия на ЕС за гарантиране, че химикалите са безопасни за здравето и околната среда.

Новини

Документация