Skip to main content
Environment

Stratégia pre chemické látky

Stratégia EÚ pre udržateľnosť v oblasti chemických látok usilujúca sa o vytvorenie prostredia bez toxických látok

Ciele

Stratégia EÚ v oblasti chemických látok si kladie za cieľ

 • lepšie chrániť občanov a životné prostredie,
 • podporovať inovácie usilujúce sa o vytváranie bezpečných a udržateľných chemických látok.

Opatrenia

 • zákaz využívania tých najškodlivejších chemických látok v spotrebnom tovare – povolenie ich použitia iba tam, kde je to nevyhnutné,
 • zohľadňovanie účinkov „chemického kokteilu” pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z chemických látok,
 • postupné ukončenie používania perfluóralkylových a polyfluóralkylových látok (PFAS) v EÚ, s výnimkou prípadov, keď je ich používanie nevyhnutne nutné,
 • posilnenie investičnej a inovačnej kapacity na výrobu a používanie chemických látok, ktoré sú bezpečné a udržateľné svojím zložením počas celého životného cyklu,
 • podpora odolnosti EÚ z hľadiska dodávok a udržateľnosti dôležitých chemických látok,
 • zavedenie jednoduchšieho postupu na princípe „jedna látka, jedno posúdenie“ pri posudzovaní rizík a nebezpečnosti chemických látok,
 • zaujatie celosvetového popredného postavenia vďaka presadzovaniu a podpore zavádzania vysokých štandardov a nevyvážania chemických látok, ktoré sú v EÚ zakázané.

Implementácia

Získajte ďalšie informácie o implementácii stratégie.

Časová os

Predchádzajúce a nadchádzajúce akcie 

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20. januára 2022
  Komisia začína verejnú konzultáciu o revízii nariadenia REACH – teraz je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ
 3. 9. augusta 2021
  Komisia otvára verejnú konzultáciu o revízii nariadenia CLP
 4. 14. októbra 2020
  Zverejnenie stratégie v oblasti chemických látok
 5. 9. mája 2020
  Zverejnenie plánu stratégie v oblasti chemických látok

  Ďalšie informácie o pláne a spätnej väzbe nájdete tu. 

 6. 11. decembra 2019
  Zverejnenie Zelenej dohody pre Európu

Oblasti politík

 

Chemické látky: Opatrenia EÚ na zaistenie toho, aby boli používané chemické látky bezpečné pre zdravie a životné prostredie.

Obehové hospodárstvo: Opatrenia EÚ na zaistenie toho, aby boli používané chemické látky bezpečné pre zdravie a životné prostredie.