Skip to main content
Environment

Cheminių medžiagų strategija

ES cheminių medžiagų strategija skirta tvarumui užtikrinti siekiant kurti aplinką be toksinių medžiagų

Tikslai

ES cheminių medžiagų strategijos tikslai:

 • geriau apsaugoti piliečius ir aplinką;
 • skatinti saugumo ir tvarumo principus atitinkančių cheminių medžiagų inovacijas.

Veiksmai

 • Uždraudžiamas kenksmingiausių cheminių medžiagų naudojimas vartojimo prekėse ir jas leidžiama naudoti tik tada, kai tai būtina.
 • Vertinant cheminių medžiagų keliamą riziką, atsižvelgiama į jų kokteilio efektą.
 • Laipsniškai nutraukiamas perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų (PFAS) naudojimas ES, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina.
 • Skatinamos investicijos ir didinamas inovacinis pajėgumas gaminant ir naudojant chemines medžiagas, kurias kuriant atsižvelgiama į saugą ir tvarumą, taip pat per visą jų gyvavimo ciklą.
 • Didinamas ypatingos svarbos cheminių medžiagų tiekimo ES atsparumas ir tvarumas.
 • Nustatomas paprastesnis cheminių medžiagų rizikos ir pavojingumo vertinimo procesas, pagrįstas principu „viena medžiaga – viena vertinimas“.
 • Pasaulio mastu imamasi lyderių vaidmens propaguojant ir skatinant aukštus standartus ir neeksportuojant ES uždraustų cheminių medžiagų.

Įgyvendinimo priemonės

Sužinokite daugiau apie strategijos įgyvendinimą.

Terminai

Ankstesni ir būsimi veiksmai

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 2022 m. sausio 20 d.
  Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl REACH reglamento peržiūros (dabar prieinama visomis ES kalbomis).
 3. 2021 m. rugpjūčio 9 d.
  Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl CLP reglamento peržiūros
 4. 2020 m. spalio 14 d.
  Cheminių medžiagų strategijos paskelbimas
 5. 2020 m. gegužės 9 d.
  Cheminių medžiagų strategijos veiksmų gairių paskelbimas

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie veiksmų gaires ir grįžtamąjį ryšį, apsilankykite čia. 

 6. 2019 m. gruodžio 11 d.
  Europos žaliojo kurso paskelbimas

Politikos sritys

 

Cheminės medžiagos: ES veiksmai siekiant užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų saugios sveikatai ir aplinkai.

Žiedinė ekonomika: ES veiksmai siekiant užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų saugios sveikatai ir aplinkai.