Skip to main content
Environment

Strategie voor chemische stoffen

Strategie voor duurzame chemische stoffen. Op weg naar een gifvrij milieu

Doelen

De strategie voor chemische stoffen van de EU heeft tot doel

 • de burgers en het milieu beter te beschermen
 • innovatie voor veilige en duurzame chemische stoffen te stimuleren

Maatregelen

 • de meest schadelijke chemische stoffen in consumentenartikelen verbieden — het gebruik ervan alleen toestaan indien dit van essentieel belang is
 • het cocktaileffect van chemische stoffen in aanmerking nemen bij het beoordelen van de risico’s van deze chemische stoffen
 • het gebruik van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) in de EU geleidelijk tot nul terugbrengen, tenzij het gebruik ervan van essentieel belang is
 • het investerings- en innovatievermogen voor de productie en het gebruik van veilige en inherent duurzame chemische stoffen gedurende hun hele levenscyclus stimuleren
 • de veerkracht van de EU met betrekking tot de voorzieningsbronnen en de duurzaamheid van kritieke chemische stoffen bevorderen
 • een eenvoudigere “één stof, één beoordeling”-procedure instellen voor de gevaren- en risicobeoordeling van chemische stoffen
 • een voortrekkersrol spelen bij het verdedigen en bevorderen van hoge normen in de wereld en geen chemische stoffen exporteren die in de Europese Unie verboden zijn

Uitvoering

Meer informatie over de uitvoering van de strategie.

Tijdlijn

Eerdere en toekomstige maatregelen 

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20 januari 2022
  Commissie start openbare raadpleging over herziening van REACH — nu beschikbaar in alle EU-talen
 3. 9 augustus 2021
  Commissie start openbare raadpleging over herziening van CLP
 4. 14 oktober 2020
  Publicatie van strategie voor chemische stoffen
 5. 9 mei 2020
  Publicatie van routekaart strategie voor chemische stoffen

  Verdere informatie over de routekaart en feedback vindt u hier.

 6. 11 december 2019
  Publicatie van de Europese Green Deal

Beleidsterreinen

 

Chemische stoffen: EU-maatregel om ervoor te zorgen dat chemische stoffen veilig zijn voor de gezondheid en het milieu.

Circulaire economie: EU-maatregel om ervoor te zorgen dat chemische stoffen veilig zijn voor de gezondheid en het milieu.