Skip to main content
Environment

Kemikaalide strateegia

ELi kemikaalistrateegia jätkusuutlikkuse nimel mürgivaba keskkonna suunas

Eesmärgid

ELi kemikaalistrateegia eesmärk on

 • paremini kaitsta kodanikke ja keskkonda
 • edendada innovatsiooni ohutute ja säästvate kemikaalide loomiseks

Toimingud

 • kõige kahjulikumate kemikaalide tarbekaupades kasutamise keelustamine – lubades nende kasutamist ainult siis, kui see on hädavajalik
 • kemikaalide riskide hindamisel kemikaalide kokteiliefekti arvestamine
 • per- ja polüfluoroalküülainete (PFAS) kasutamise järkjärguline lõpetamine ELis, välja arvatud juhul, kui nende kasutamine on hädavajalik
 • investeeringute ja innovatsioonivõime suurendamine niisuguste kemikaalide tootmiseks ja kasutamiseks, mille tootmine ja kasutamine on ohutu ja jätkusuutlikud kogu nende elutsükli vältel
 • ELi vastupanuvõime ja oluliste kemikaalide kestlikkuse edendamine
 • lihtsama „üks aine üks hindamisprotsess“ reeglistiku kehtestamine kemikaalide riskide ja ohtude hindamiseks
 • ülemaailmselt juhtivat rolli võtmine kõrgete standardite toetamiseks ja edendamiseks ning keelatud kemikaalide ELi eksportimise peatamine

Rakendamine

Tähtajad

Eelnevad ja tulevased toimingud

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20. jaanuar 2022
  Komisjon algatab avaliku arutelu REACHi läbivaatamise üle – nüüd on see saadaval kõigis ELi keeltes
 3. 9. august 2021
  Komisjon algatab CLP-määruse läbivaatamise teemal avaliku arutelu
 4. 14. oktoober 2020
  Kemikaalide strateegia avaldamine
 5. 9. mai 2020
  Kemikaalide strateegia tegevuskava avaldamine

  Tegevuskava kohta lisateabe ja tagasiside saamiseks külastage seda lehte.

 6. 11. detsember 2019
  Euroopa rohelise kokkuleppe avaldamine

Poliitikavaldkonnad

Kemikaalid: ELi meetmed kemikaalide tervise- ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

Ringmajandus: ELi meetmed kemikaalide tervise- ja keskkonnaohutuse tagamiseks.