Skip to main content
Environment

Kemikaalistrategia

Kestävyyttä edistävä EU:n kemikaalistrategia – kohti myrkytöntä ympäristöä

Tavoitteet

EU:n kemikaalistrategian tavoitteena on

 • suojella kansalaisia ja ympäristöä paremmin
 • tehostaa turvallisten ja kestävien kemikaalien innovointia

Toimet

 • Haitallisimpien kemikaalien käytön kieltäminen kuluttajatuotteissa ja niiden käytön salliminen vain, kun se on välttämätöntä
 • Kemikaalien cocktail-vaikutuksen huomioon ottaminen kemikaalien riskejä arvioitaessa
 • Per- ja polyfluorialkyyliaineiden (PFAS) käytön lopettaminen EU:ssa asteittain, ellei niiden käyttö ole välttämätöntä
 • Turvalliseksi ja kestäväksi suunniteltujen ja koko elinkaarensa ajan sellaisena säilyvien kemikaalien investointi- ja innovointikapasiteetin tehostaminen
 • Kriittisen tärkeiden kemikaalien kestävyyden ja toimitusketjun häiriökestävyyden edistäminen EU:ssa
 • Yksinkertaisemman Yksi aine, yksi arviointi -prosessin käyttöönotto kemikaalien riskien ja vaarojen arvioimista varten
 • Maailmanlaajuisen johtajana toimiminen toteuttamalla ja edistämällä korkeita standardeja ja olemalla viemättä EU:ssa kiellettyjä kemikaaleja

Täytäntöönpano

Katso lisätietoja strategian toteuttamisesta.

Aikajana

Aiemmat ja tulevat toimet

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20. tammikuuta 2022
  Komissio käynnistää julkisen kuulemisen REACH-asetuksen tarkistamisesta – saatavilla nyt kaikilla EU:n kielillä
 3. 9. elokuuta 2021
  Komissio käynnistää julkisen kuulemisen CLP-asetuksen tarkistamisesta
 4. 14. lokakuuta 2020
  Kemikaalistrategian julkaiseminen
 5. 9. toukokuuta 2020
  Kemikaalistrategian etenemissuunnitelman julkaiseminen

  Lisätietoja ja palautetta etenemissuunnitelmasta on saatavilla täältä.

 6. 11. joulukuuta 2019
  Euroopan vihreän kehityksen ohjelma julkaistaan

Politiikka-alat

 

Chemicals (Kemikaalit): EU:n toimet, joilla varmistetaan, että kemikaalit ovat terveydelle ja ympäristölle turvallisia.

Circular economy (Kiertotalous): EU:n toimet, joilla varmistetaan, että kemikaalit ovat terveydelle ja ympäristölle turvallisia.

Uutiset