Skip to main content
Environment

Straitéis ceimiceán

Straitéis ceimiceán an Aontais maidir le hinbhuanaitheacht i dtreo timpeallacht saor ó thocsainí

Cuspóirí

Tá sé mar aidhm ag straitéis ceimiceán AE

 • cosaint níos fearr a thabhairt do shaoránaigh agus don chomhshaol
 • nuálaíocht le haghaidh ceimiceán sábháilte agus inbhuanaithe a threisiú

Gníomhartha

 • toirmeasc a chur ar na ceimiceáin is díobhálaí i dtáirgí tomhaltais - ní cheadófar iad a úsáid ach amháin nuair atá sé riachtanach
 • míniú a thabhairt ar éifeacht mhanglaim ceimiceán agus rioscaí ó cheimiceáin á measúnú
 • deireadh a chur de réir a chéile le húsáid substaintí sár- agus ilfhluara-ailcile (PFAS) san Aontas, ach amháin má tá a n-úsáid riachtanach
 • treisiú a dhéanamh ar an infheistíocht agus ar an acmhainn nuálaíoch chun ceimiceáin a tháirgeadh agus a úsáid atá sábháilte agus inbhuanaithe ó thaobh dearaidh, agus ar feadh a saolré
 • athléimneacht AE maidir le soláthar agus inbhuanaitheacht ceimiceán ríthábhachtach a chur chun cinn
 • próiseas "measúnú amháin ar shubstaint amháin" níos simplí a bhunú chun measúnú a dhéanamh ar riosca agus ar ghuais ceimiceán
 • ról ceannaireachta a ghlacadh ar fud an domhain trí ardchaighdeáin a mholadh agus a chur chun cinn agus gan ceimiceáin a bhfuil toirmeasc orthu san Aontas a onnmhairiú

Implementation

Foghlaim tuilleadh faoi chur i bhfeidhm na straitéise.

Amlíne

Gníomhartha roimhe seo agus le teacht 

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20 Eanáir 2022
  Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar athbhreithniú REACH - ar fáil anois i ngach teanga AE
 3. 9 Lúnasa 2021
  Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar athbhreithniú CLP
 4. 14 Deireadh Fómhair 2020
  Straitéis ceimiceán a fhoilsiú
 5. 9 Bealtaine 2020
  Treochlár straitéise ceimiceán a fhoilsiú

  Gheofar tuilleadh eolais ar an treochlár agus aiseolas anseo. 

 6. 11 Nollaig 2019
  An Comhaontú Glas don Eoraip a fhoilsiú

Réimsí beartais

Ceimiceáin: Gníomhaíocht AE chun a chinntiú go bhfuil ceimiceáin sábháilte don tsláinte agus don chomhshaol.

Geilleagar ciorclach: Gníomhaíocht AE chun a chinntiú go bhfuil ceimiceáin sábháilte don tsláinte agus don chomhshaol.