Skip to main content
Environment

Kemikaliestrategi

EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet och en giftfri miljö

Mål

EU:s kemikaliestrategi syftar till att

 • bättre skydda medborgarna och miljön
 • öka innovationen för säkra och hållbara kemikalier

Åtgärder

 • förbjuda de mest skadliga kemikalierna i konsumentprodukter – endast tillåta användning där det är nödvändigt
 • svara för kemikaliers cocktaileffekt vid bedömning av riskerna med kemikalier
 • fasa ut användningen av perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i EU, om inte användningen av dem är nödvändig
 • öka investeringarna och innovationsförmågan för produktion och användning av kemikalier som utformats för att vara säkra och hållbara, och under hela deras livscykel
 • främja EU:s resiliens i försörjningskedjan samt hållbarheten för kritiska kemikalier
 • skapa en enklare ”ett ämne, en bedömning”-process för risk- och farobedömning av kemikalier
 • ha en ledande roll globalt, genom att kämpa för och främja höga standarder och inte exportera kemikalier som är förbjudna i EU

Genomförande

Tidslinje

Tidigare och kommande åtgärder 

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20 januari 2022
  Kommissionen inleder ett offentligt samråd om översyn av REACH – nu tillgängligt på alla EU-språk
 3. 9 augusti 2021
  Kommissionen inleder ett offentligt samråd om översyn av CLP-förordningen
 4. 14 oktober 2020
  Publicering av kemikaliestrategi
 5. 9 maj 2020
  Publicering av färdplan för kemikaliestrategi

  Mer information om färdplanen och feedback finns här. 

 6. 11 december 2019
  Publicering av europeisk grön giv

Politikområden

 

Kemikalier: EU-åtgärd för att säkerställa att kemikalier är säkra för hälsan och miljön.

Den cirkulära ekonomin: EU-åtgärd för att säkerställa att kemikalier är säkra för hälsan och miljön.