Skip to main content
Environment

Ķimikāliju stratēģija

ES ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām ceļā uz vidi, kas nav toksiska

Mērķi

ES ķimikāliju stratēģijas mērķis ir

 • labāk aizsargāt iedzīvotājus un vidi
 • veicināt inovācijas drošu un ilgtspējīgu ķimikāliju jomā

Darbības

 • aizliegt viskaitīgākās ķimikālijas patēriņa precēs — atļaut to izmantošanu tikai tad, ja tas ir būtiski
 • ņemt vērā ķimikāliju kokteiļa efektu, novērtējot ķimikāliju radītos riskus
 • pakāpeniska perfluoralkilēto un polifluoralkilēto vielu (PFAS) izmantošanas pārtraukšana ES, ja vien to izmantošana nav būtiska
 • palielināt ieguldījumus un inovatīvās spējas tādu ķimikāliju ražošanā un izmantošanā, kuras pēc konstrukcijas ir drošas un ilgtspējīgas visā to dzīves ciklā
 • veicināt ES noturību kritisko ķimikāliju piegādes un ilgtspējības jomā
 • izveidot vienkāršāku "viena viela, viens novērtējums" procesu ķimikāliju riska un bīstamības novērtēšanai
 • ieņemt vadošo lomu pasaulē, atbalstot un veicinot augstus standartus un neeksportējot ES aizliegtās ķimikālijas

Ieviešana

Uzzināt vairāk par stratēģijas īstenošanu.

Laika grafiks

Iepriekšējās un gaidāmās darbības

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 2022. gada 20. janvāris
  Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par REACH pārskatīšanu — tagad tā ir pieejama visās ES valodās
 3. 2021. gada 9. augusts
  Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par CLP pārskatīšanu
 4. 2020. gada 14. oktobris
  Ķimikāliju stratēģijas publicēšana
 5. 2020. gada 9. maijs
  Ķimikāliju stratēģijas ceļveža publicēšana

  Lai iegūtu papildinformāciju par ceļvedi un atsauksmēm, apmeklējiet vietni. 

 6. 2019. gada 11. decembris
  Eiropas zaļā kursa publicēšana

Politikas jomas

 

Ķimikālijas: ES rīcība, lai nodrošinātu ķimikāliju nekaitīgumu veselībai un videi.

Aprites ekonomika: ES rīcība, lai nodrošinātu ķimikāliju nekaitīgumu veselībai un videi.