Skip to main content
Environment

Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice

Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice pentru asigurarea un mediu fără substanțe toxice

Obiective

Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice a UE își propune

 • să protejeze mai bine cetățenii și mediul
 • să stimuleze inovația pentru crearea de substanțe chimice sigure și durabile

Acțiuni

 • Interzicerea celor mai dăunătoare substanțe chimice din produsele de larg consum, permițând utilizarea acestora numai acolo unde acest lucru este esențial
 • Luarea în considerare a efectului de cocktail al substanțelor chimice atunci când se evaluează riscurile asociate substanțelor chimice
 • Eliminarea treptată a utilizării substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS) în UE, cu excepția cazului în care utilizarea lor este esențială
 • Stimularea investițiilor și a capacității inovatoare de producție și utilizare a substanțelor chimice care sunt sigure și durabile prin proiectare și pe tot parcursul ciclului lor de viață
 • Promovarea rezilienței UE în ceea ce privește aprovizionarea cu substanțe chimice esențiale și sustenabilitatea acestora
 • Stabilirea unui proces mai simplu de tip „o singură substanță, o singură evaluare” pentru evaluarea riscurilor și a pericolelor asociate substanțelor chimice
 • Adoptarea rolului de lider global, prin promovarea unor standarde înalte și prin interzicerea exportului substanțelor chimice interzise în UE

Punere în aplicare

Aflați mai multe despre punerea în aplicare a strategiei.

Calendar

Acțiuni anterioare și viitoare 

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20 ianuarie 2022
  Comisia lansează o consultare publică cu privire la revizuirea REACH, acum disponibilă în toate limbile UE
 3. 9 august 2021
  Comisia lansează o consultare publică cu privire la revizuirea Regulamentului CLP
 4. 14 octombrie 2020
  Publicarea Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice
 5. 9 mai 2020
  Publicarea foii de parcurs aferente Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice

  Pentru mai multe informații despre foaia de parcurs și feedback, vizitați această secțiune.

 6. 11 decembrie 2019
  Publicarea Pactului verde european

Domenii de politică

 

Substanțe chimice: Acțiunea UE pentru a asigura că substanțele chimice sunt sigure pentru sănătate și mediu.

Economia circulară: Acțiunea UE pentru a asigura că substanțele chimice sunt sigure pentru sănătate și mediu.

Știri