Skip to main content
Environment

Strategia w zakresie chemikaliów

Strategia zrównoważonego rozwoju UE w zakresie chemikaliów – w stronę środowiska wolnego od toksyn

Cele

Strategia UE w zakresie chemikaliów ma na celu

 • poprawę ochrony środowiska i zdrowia obywateli
 • pobudzanie innowacji na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów

Działania

 

 • zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsumenckich – zezwolenie na ich stosowanie tylko w niezbędnych przypadkach
 • uwzględnienie „efektu koktajlu” chemikaliów w ocenie związanego z nimi ryzyka
 • stopniowe wycofywanie z użycia w UE substancji perfluoroalkilowych (PFAS) w zastosowaniach, w których ich stosowanie nie jest niezbędne
 • zwiększanie zdolności inwestycyjnych i innowacyjnych w zakresie produkcji i stosowania chemikaliów, które są bezpieczne i zrównoważone według projektu oraz w całym cyklu życia
 • promowanie w UE odporności dostaw najważniejszych chemikaliów i zrównoważonego gospodarowania nimi
 • ustanowienie prostszego procesu „jedna substancja – jedna ocena” w odniesieniu do oceny ryzyka i zagrożeń związanych z chemikaliami
 • odgrywanie wiodącej roli na świecie poprzez propagowanie wysokich standardów i nieeksportowanie chemikaliów zakazanych w UE

Wdrożenie

Więcej informacji na temat wdrażania strategii.

Harmonogram

Wcześniejsze i dalsze działania 

 1. 25 April 2022
  Commission publishes REACH Restrictions Roadmap
 2. 20 stycznia 2022 r.
  Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przeglądu rozporządzenia REACH – dostępnego obecnie we wszystkich językach UE
 3. 9 sierpnia 2021 r.
  Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przeglądu rozporządzenia CLP
 4. 14 października 2020 r.
  Opublikowanie strategii w zakresie chemikaliów
 5. 9 maja 2020 r.
  Opublikowanie planu realizacji strategii w zakresie chemikaliów

  Więcej informacji na temat planu realizacji oraz informacje zwrotne można znaleźć tutaj. 

 6. 11 grudnia 2019 r.
  Opublikowanie Europejskiego Zielonego Ładu

Obszary polityki

 

Chemikalia: Działania UE mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa chemikaliów dla zdrowia i środowiska.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Działania UE mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa chemikaliów dla zdrowia i środowiska.